Digital Agencies 2017: exkluzívna ročenka o digitálnom marketingu
Termín:23. 3. 2017
Popis:Exkluzívnu ročenku Digital Agencies 2017 vydali Asociácia digitálnych marketingových agentúr (ADMA) a MARKETERS, s.r.o. ako svoj spoločný projekt na podporu dynamicky sa rozvíjajúceho sa trhu digitálneho marketingu na Slovensku.

„Digital Agencies 2017 je ďalším krokom nás všetkých, aby sme spoločne prispievali k mapovaniu vývoja a trendov trhu digitálneho marketingu, prinášali benchmarking pre digitálne marketingové agentúry na Slovensku a poskytovali tak kľúčové informácie agentúram i klientom s cieľom zabezpečiť transparentnosť trhu digitálneho marketingu,“ hovorí Pavol Kubán, prezident ADMA.

 

Okrem informácií o trhu digitálneho marketingu na Slovensku prináša ročenka aj profily členských agentúr ADMA, prehľady víťazných prác národnej súťaže digitálneho marketingu na Slovensku Digital PIE 2017 a exkluzívny rebríček TOP DIGITAL RULEZZ 2017.

 

„Prvý krát tak bol zostavený komplexný rebríček digitálnych agentúr na Slovensku na základe viacerých exkluzívnych ukazovateľov, ktoré vyjadrujú ich ekonomické, výkonnostné parametre, ako aj postavenie na trhu týchto agentúr,“ dopĺňa Pavel Hapák, partner MARKETERS, s.r.o.

 

„V rebríčku TOP DIGITAL RULEZZ 2017 sú zatiaľ len agentúry združené v ADMA, našou ambíciou však bude postupne zmapovať a komplexne hodnotiť celý trh digitálneho marketingu na Slovensku,“ uzatvára Pavol Kubán.

 

Už na jeseň sa pripravuje rozšírené a doplnené vydanie Digital Agencies 2017, ktoré má prinesie prehľady ďalších digitálnych agentúrach na Slovensku, profilové rozhovory s lídrami trhu ako aj nové trendy v digitálnom marketingu.

 

Ročenka bola distribuovaná všetkým účastníkom na slávnostnom odovzdávaní cien Digital PIE 2017, budú ju dostávať účastníci konferencii RULEZZ 2017 ako aj vybraní marketingoví manažéri významných klientov digitálnych agentúr – to počas celého roka 2017. Stiahnuť si ročenku v elektronickej podobe môžete tu.

Prosím čakajte