Joj Group vyzýva českých operátorov, aby ukončili šírenie staníc Plus a Wau na území Českej republiky
Termín:12. 3. 2017
Popis: Televízia Rádiá Tlač Internet Marketing Monitoring Tlačové správy Nové reklamy Fórum Grafy a tabuľky Pošlite tip Všetko Televízia Rádiá Tlač Internet Marketing Kampaň mesiaca: Anketa o najlepších slovenských reklamách Joj Group vyzýva českých operátorov, aby ukončili šírenie staníc Plus a Wau na území Českej republiky 10.03.2017 | Joj V prvom kroku sa vlani v spolupráci s českými operátormi pristúpilo k vypnutiu Joj. V druhom kroku teraz televízna skupina rovnakým spôsobom žiada ukončenie šírenia staníc Plus a Wau. Ako náhradu pre českých divákov ponúka úspešnú televíziu Joj Family.

JOJ Group, podobne ako ostatné slovenské a české televízne skupiny, pokračuje v snahách o zrušenie nelegálneho šírenia televízií na našom i českom území a vyzýva operátorov k vypnutiu staníc PLUS a WAU v Česku. JOJ Group poslala českým operátorom Výzvu na upustenie od šírenia prevzatého vysielania.

 

„Naša spoločnosť neudelila a súčasne s ohľadom na ochranu nadobudnutých teritoriálnych práv k vysielanému obsahu ani nie je oprávnená udeliť akejkoľvek tretej osobe súhlas (licenciu) na prevzatie televíznej programovej služby „PLUS“ a jej šírenie na území Českej republiky, preto jej akékoľvek zaraďovanie do skladby programov prevzatého vysielania je nezákonné,“ vysvetľuje JOJ Group operátorom v oficiálnom liste.

 

Rovnakú výzvu na upustenie od ilegálneho šírenia posiela skupina tiež operátorom, ktorí majú vo svojej ponuke neoprávnene zaradenú stanicu WAU. Televízne skupiny svojimi snahami o zastavenie nelegálneho šírenia ich staníc sledujú ciele, ktoré trhu prinesú viaceré benefity – napríklad lepšiu transparentnosť trhu, ochránenie licencií a práv vysielateľov či produkčných štúdií – z čoho vyplynú možnosti viac investovať do lokálnych projektov, resp. zvýšiť sledovanosť staníc, ktoré sú na danom trhu legálne distribuované a investujú do týchto teritórií.

 

10. marec 2017 Slovenské komerčné televízie majú v súčasnosti na území ČR svojho stáleho českého diváka, preto JOJ Group ponúka českému publiku plnohodnotnú alternatívu - celoplošnú, voľne šírenú českú stanicu JOJ Family, ktorej vysielanie odštartovala v septembri 2016. Stanici sa v Česku vynikajúco darí, už po pol roku od začiatku svojho vysielania prekročila percentný podiel na trhu a jej reach aj sledovanosť ďalej rastú.

 

Vypnutie JOJ, PLUS a WAU na českom trhu umožní JOJke sústrediť sa tu viac na podporu oboch jej českých staníc – free-to-air televízii JOJ Family, ale aj jej filmovej payTV JOJ Cinema.

Prosím čakajte