Reakcia SND na snahu diskreditovať projekt NATÁLKA
Termín:11. 2. 2017
Popis:V spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a o. z. Living Memory vznikol projekt Natálka ako reakcia na povolebné obdobie, keď sa do parlamentu dostali ľudia s extrémistickým myslením.

Našou snahou bolo vytvoriť dielo, ktoré bude priamo v prostredí mladých ľudí na školách hovoriť o netolerancii a extrémizme a vytvoriť tým predpoklad na diskusiu študentov s odborníkmi na túto tému. Pretože pociťujeme absenciu diskusie s mladými ľuďmi, ktorí môžu byť pod vplyvom netolerantného myslenia.

 

Inscenácia Natálka vznikla na základe skutočnej udalosti, ktorá sa stala vo Vítkove na Morave. Štvorica neonacistov hodila do domu rodiny Sivákovej zápalné fľaše. Veľké poranenie utrpela najmä malá Natálka, ktorá mala iba dva roky a popáleniny na 80% tela. Spracovaním udalostí vznikla rekonštrukcia súdneho procesu s neonacistami aj s matkou malej Natálky. Predstavením upozorňujeme na znaky a prejavy extrémizmu i hraničné konanie. V samotnej inscenácii vidíme pobožnú a veriacu matku dieťaťa, ktorá sa modlitbou Zdravas Maria utieka pod ochranu Matky Božej, keď rodinu ohrozuje dvojica neonacistov. Túto rodinu zachránila viera a láska. Také je posolstvo inscenácie.

 

Naše vyhlásenie je reakciou na podnet zastaviť projekt Natálka, o ktorom informovala SITA, ktorý je vlastne len potvrdením toho, že inscenácia má v súčasnosti význam a hlboký zmysel. V žiadnom prípade nejde o útok na kresťanské myslenie. Práve naopak. Zmyslom projektu je vytvoriť priestor na uvažovanie o tolerancii a lásky k blížnemu. Ak niekto podal podnet na Generálnu prokuratúru SR, tak sa snaží toto predstavenie zdiskreditovať a zastaviť. Domnievame sa, že cieľom takéhoto konania môže byť iba to, aby sa inscenácia plná viery v Boha a dobro, nedostala tam, kam patrí. Medzi mladých ľudí.

 

Predpokladáme, že ďalším dôvodom je zastrašiť učiteľov jednotlivých škôl, aby projekt Natálka do škôl nepozývali.

 

Divadlo sa vyjadruje v metaforách. Ak vám vtrhne do bytu zlodej a zdehonestuje váš byt nápismi a hákovým krížom, tak ho zdehonestuje, či už ste kresťan, žid alebo človek iného vierovyznania. A táto inscenácia je o zničení veriacej rodiny extrémistami. Toto predstavenie sa nedá hodnotiť na základe jednej fotografie.

 

Za tvorcov inscenácie a vedenie činohry

 

Roman Polák, riaditeľ Činohry SND

 

Stanovisko právnika:

 

Generálna prokuratúra SR by mala takéto trestné oznámenie odmietnuť. Nie sú splnené zákonné požiadavky pre začatie trestného stíhania, nakoľko inscenácia má naopak za cieľ dramatizáciou historických udalostí poukázať na problémy spoločnosti. V žiadnom prípade nepodnecuje a ani nehanobí jednotlivca alebo skupinu obyvateľov. Zjavnou snahou oznamovateľa je však snaha spochybniť stihateľnosť iných osôb, ktoré sa takéhoto trestného činu dopúšťajú. Aj z týchto dôvodov je jasný a rýchly postup Generálnej prokuratúry nanajvýš potrebný.

 

JUDr. Pavel Nechala, PhD.

Prosím čakajte