Media Club ponúka klientom nový obchodný balíček s HbbTV
Termín:31. 1. 2017
Popis:Štandardný online balík je rozšírený o prehranie videospotu v HbbTV. Táto kombinácia prináša klientom väčší zásah cieľovej skupiny a možnosť zasiahnuť bonitnejšiu časť populácie.

„HbbTV je pre nás v tomto roku kľúčovou platformou, kde by sme radi zdvojnásobili tržby, preto prichádzame s novým produktom, ktorý je určený pre všetkých klientov, ktorí majú bonitnejšiu klientelu alebo hodnotia kampane počtom oslovených klientov,“ hovorí Ladislav Dianiška, riaditeľ obchodného zastupiteľstva Media Club.

 

Existujúci balík Prima pack videospot kombinuje prehranie videospotov na počítačoch, mobiloch a tabletoch. Nový balík je doplnený o prehratie videospotov v Prima PLAY aplikácii na HbbTV, čo existujúcich investorov rozširuje o 25%. Priemerne televíziu s HbbTV sledujú dva diváci (resp. 1,94).

 

„Zadávateľ, ktorý tento balík využije, nemusí pre HbbTV časť tvoriť samostatnú aplikáciu. Videospot sa v HbbTV prehrá, ale svojou funkčnosťou a zobrazením sa podobá klasickému reklamnému spotu v terestrickom vysielaní. Vytvorenie špeciálnej aplikácie však klientom odporúčame, spot má potom pridanú hodnotu a používateľ je motivovaný kliknúť a dostať sa k ďalším informáciám,“ doplňuje Ladislav Dianiška.

Prosím čakajte