Neuropea mení svoju vizuálnu identitu
Termín:25. 1. 2017
Popis:Dominantná typografia, minimalizmus a využitie geometrických tvarov. Presne tieto tri charakteristiky vystihujú novú vizuálnu identitu, ku ktorej sa v roku 2017 rozhodla agentúra NEUROPEA pristúpiť po desiatich rokoch svojho pôsobenia. Štvorec a obdĺžnik ako základné geometrické tvary vyjadrujú racionalitu a praktickosť, ale zároveň aj významnú pozíciu, ktorú komunikácia zohráva v živote každej spoločnosti.

Oblasti Public Relations a Public Affairs, ktorým sa NEUROPEA primárne venuje, prechádzajú obdobím významných zmien. Narastá potreba efektívnej a cielenej komunikácie s využitím internetu a sociálnych médií, a to s dôrazom na správny mix kreatívneho obsahu a atraktívneho vizuálneho spracovania. Moderná a dynamická doba spojená s veľkým množstvom informácií a podnetov núti spoločnosti k zjednodušeniu vizuálnej komunikácie a jasnému posolstvu.

 

„Aj preto sme sa rozhodli pristúpiť k zmene našej vizuálnej identity, ktorá má vyslať jasný signál smerom navonok, k našim klientom, partnerom a dodávateľom, ale i dovnútra k zamestnancom agentúry,“ hovorí CEO spoločnosti NEUROPEA, Peter Papanek. „Podčiarknuté a zhrnuté – práve jednoduchosť a moderná forma naplnená kvalitným obsahom vyjadrujú štýl, v ktorom bude NEUROPEA naďalej pôsobiť a poskytovať svoje profesionálne služby klientom aj v nasledujúcich rokoch,“ uzatvára Papanek.

 

Redizajn loga a ďalších vizuálnych nástrojov spoločnosti NEUROPEA má podľa neho v sebe skrytú symboliku - predstavuje celkovú zmenu štýlu komunikácie v oblasti Public Relations a turbulencie v Public Affairs. Pôvodné logo agentúry vystriedalo nové, čisto typografické, založené na modernom, elegantnom a výraznom fonte. Obsahuje názov agentúry, ktorý v sebe nesie slovné spojenie „Nová Európa“, a preto je časť „NEU“ opticky zvýraznená prerušením orámovania, zatiaľ čo dve krajné línie loga predstavujú dve hlavné sféry pôsobenia spoločnosti – Public Relations (PR) a Public Affairs (PA).

 

NeuropeaZdroj: Neuropea

 

Kým pôvodné logo agentúry NEUROPEA bolo kombináciou bordovej a sivej farby, nový logotyp bude používaný výhradne v jeho tmavomodrej podobe na svetlom pozadí a opačne. Vizuálnu identitu dopĺňa jedinečný odtieň zelenej farby, ktorý je symbolom vitality a harmónie, v tomto prípade harmónie medzi oblasťami PR a PA.

 

Obe sféry pôsobenia agentúry vyjadrujú aj abstraktné ikony: v prípade PR ide o dve súbežné čiary vyjadrujúce neustály vývoj komunikácie, kontinuitu a napredovanie, v prípade PA ide naopak o krivku s ostrými hranami, ktorá symbolizuje časté zmeny a turbulencie vo verejnej sfére. Tieto ikony budú slúžiť ako grafický doplnok nielen na webstránke agentúry, ale aj v rôznych prezentáciách a na firemných predmetoch.

Prosím čakajte