Viac než polovica internetových užívateľov na Slovensku má viac ako 35 rokov
Termín:6. 1. 2017
Popis:V porovnaní s ostatnými štátmi regiónu je toto rozdelenie užívateľov do jednotlivých vekových kategórií priemerné. Najväčšiu skupinu najstarších užívateľov vo veku 55+ nájdeme v Estónsku (21 %), naopak najviac mladších užívateľov (15 - 34 rokov) surfuje po internete v Moldavsku (55 %).

Podiel vekových kategórií navštevujúcich internet je v jednotlivých štátoch regiónu CEE úplne odlišný. Zatiaľ čo v Českej republike a Estónsku surfujú po internete skôr dospelí užívatelia (35+), napríklad v Moldavsku a na Ukrajine sú tieto proporcie úplne obrátené a internet používajú predovšetkým mladší užívatelia vo veku 18-34 rokov. Na Slovensku sú najpočetnejšou skupinou užívateľov osoby vo veku 25 - 34 rokov, ktoré tvoria štvrtinu všetkých návštevníkov.

 

 

Internetová populácia v jednotlivých štátoch regiónu CEEZdroj: Gemius

 

Rozšírenie internetu na Slovensku (medzi užívateľmi vo veku 15 - 69 rokov) dosahuje 64 %, pričom priemer celého regiónu strednej a východnej Európy dosiahol 63 %. Najrozšírenejšie je internetové pripojenie v Estónsku (86 %) a Českej republike (75 %), naopak najnižšia penetrácia internetu bola zaznamenaná v Rumunsku (58 %).

 

Zo všetkých štátov regiónu CEE má Slovensko spolu s Českou republikou najvyšší podiel užívateľov so stredoškolským vzdelaním, pomerne veľká skupina týchto užívateľov bola zaznamenaná aj v Maďarsku a Srbsku. Naopak najviac užívateľov s vysokoškolským vzdelaním vykazuje Ukrajina a Chorvátsko. Internet na Slovensku navštevuje, rovnako ako v ČR, Estónsku a Poľsku, takmer rovnaký počet žien a mužov. Napríklad v Lotyšsku či Rumunsku surfujú po internete predovšetkým muži (53 % užívateľov), zatiaľ čo v Srbsku, Chorvátsku a na Ukrajine víťazia ženy (53 – 56 %).

Prosím čakajte