Slovensko má najvyšší podiel zobrazení reklamy na tabletoch v regióne CEE
Termín:10. 12. 2016
Popis:Na Slovensku bol zaznamenaný najvyšší podiel zobrazení reklamných bannerov vykonaných na tabletoch a to vo výške 7,3 %. Priemer celého regiónu dosahuje pritom iba 4,4 % a medzi ďalšie štáty s vysokým podielom takýchto zobrazení patrí tiež Estónsko (6,3 %) a Česká republika (5,9 %). Dáta pochádzajú zo správy gemiusAdMonitor za prvý polrok 2016.

Správa gemiusAdMonitor prináša informácie o trendoch v online reklame v 13 štátoch regiónu CEE (Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Slovinsko, Chorvátsko, Moldavsko, Rumunsko, Bulharsko, Ukrajina) a Turecku v prvej polovici tohto roka.

 

 

Gemius

 

Celkovo na mobilných zariadeniach zobrazujú slovenskí užívatelia približne 23 % reklamných bannerov, čo je viac než dosahuje priemer celého regiónu CEE (19,8 %). Najviac mobilných zobrazení reklamy bolo zaznamenaných v Turecku a v regióne strednej a východnej Európy v Rumunsku (viac ako 30 %), naopak najmenej v Moldavsku (8 %). Oproti tomu veľmi vysoký podiel zobrazení generovaný z klasických počítačov bol zaznamenaný v Moldavsku a na Ukrajine (v oboch prípadoch približne 90 %).

 

"V prípade zobrazenia bannerov na mobilných telefónoch jednoznačne vedú Rumunsko a Turecko. Nie je to pre nás prekvapenie, pretože na oboch trhoch sa v poslednej dobe do mobilnej reklamy veľa investovalo. Môžeme všeobecne povedať, že sa rýchlo zvyšuje podiel multimediálnych formátov (ako videa, tak audia), tj. tých, ktoré vyžadujú interakciu diváka. Inzerenti sa preto snažia byť kreatívni a používajú stále sofistikovanejšie reklamné formáty a kanály. Tento trend pozorujeme v displejovej reklame obzvlášť v prípade technológie programmatic," hovorí Weronika osko, Agency Business Development pre región EMEA v spoločnosti Gemius.

Dáta pochádzajú zo správy gemiusAdMonitor, 1. polrok 2016.

Prosím čakajte