Prémia Literárneho fondu za rok 2015
Termín:23. 11. 2016
Popis:Literárny fond - sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy udelila Ceny a prémie za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2015, ktoré každoročne udeľuje výbor sekcie za najlepšie diela predchádzajúceho roka podľa jednotlivých kategórií.

Ocenenia boli udeľované v štyroch kategóriách: spoločenské vedy, biologické a lekárske vedy, prírodné a technické vedy a slovníková a encyklopedická literatúra.


V kategórii prírodné a technické vedy bola prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2015  udelená aj doc. Ing. Dušanovi Igazovi, PhD. za monografiu Regionalizácia pedotransferových funkcií pôd Slovenska, ktorá vyšla v nakladateľstve STU v Bratislave v spoluautorskom kolektíve:  doc. Ing. Jana Skalová, PhD., (STU), RNDr. Dana Kotorová, PhD., (NPCC-VÚA), Ing. Milan Gomboš, CSc., (UH-SAV), RNDr. Katarína Nováková, PhD. (VÚPOP).

Autorom srdečne gratulujeme a veríme, že ocenená publikácia bude pre jej čitateľov prínosom.Prosím čakajte