Depaul oslavuje 10 rokov pomoci ľuďom na okraji spoločnosti
Termín:19. 11. 2016
Popis:Depaul Slovensko, nezisková organizácia venujúca sa ľuďom bez domova, oslavuje 10 rokov od začiatku činnosti. Od roku 2006 poskytla v nízkoprahovej nocľahárni 64 874 nocľahov, rozdala 90 890 porcií jedla a pomohla 6 255 ľuďom na ulici.

Zima v roku 2006 bola nesmierne krutá, jej následkom zomierali ľudia na ulici. V reakcii na tieto smutné udalosti bola otvorená Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul. Interiér bývalej výrobnej haly blízko bratislavského letiska zútulňovali postele s matracmi a dobrovoľníci netušiaci, čo ich čaká. Každú noc prichádzalo čoraz viac klientov, kapacita nocľahárne rástla.

 

Postupom času vzišla potreba zriadiť útulky, v ktorých môžu ľudia bez domova zostať aj cez deň. Sú určené pre tých, ktorí sú dlhodobo chorí ako aj pre tých, ktorí si našli prácu, ale nemajú zatiaľ možnosť ubytovania. K základným službám nocľahu, stravy, oblečenia, sociálneho poradenstva pribudli ďalšie, napríklad základné zdravotné ošetrenie či pracovná terapia.

 

Počet podporovateľov organizácie sa rozrástol, hlásili sa noví dobrovoľníci. Riaditeľ organizácie, Juraj Barát, dodáva: „Dnes vidím, aký obrovský kus cesty sme od tých prvých dní prešli. Museli sme bojovať o zmenu legislatívy, aby sme legálne mohli robiť svoju prácu a obhájili svoju existenciu. Zažili sme toho veľa a vystriedalo sa u nás mnoho zamestnancov, ktorí v práci s ľuďmi bez domova nechali kus svojho srdca."

 

10 rokov práce prinieslo mnoho šťastných aj tých smutných príbehov z ulice. Peter (meno bolo zmenené) vyrastal v detskom domove. Po dovŕšení 18-tého roku života opustil zariadenie, nemal kam ísť a zostal na ulici. Aj napriek snahe sociálnych pracovníkov nocľahárne, kam chodil Peter prespávať, sa mu nepodarilo vykročiť tým správnym smerom. Celý jeho doterajší život mu totiž nikto neukázal a nenaučil, ako sa hľadá práca, či píše životopis.

 

Napriek mnohých zacykleným životným príbehom ľudí bez domova, Depaul Slovensko sa snaží robiť maximum. Jeden z mnohých tých šťastnejších príbehov predstavuje ten Štefanov. Vďaka Depaul Slovensko si našiel prácu a teraz si hľadá podnájom. Pracovníci Depaul Slovensko sa s človekom bez domova väčšinou dostanú do kontaktu až vtedy, kedy dotyčný už dlhší čas čelí životu na ulici. A práve vtedy sa ukazuje, ako náš sociálny systém zabúda na prevenciu či zvyšovanie povedomia o tejto problematike. Lebo ulica nie je domov.

 

Ak chcete podporiť našu prácu, môžete tak spraviť na www.10rokovdepaulslovensko.sk.

 

Depaul Slovensko prevádzkuje nízkoprahové zariadenia pre ľudí bez domova. Každý deň dáme nocľah, stravu a inú pomoc pre 200 až 250 klientov. Od založenia to už je viac ako 380.000 nocľahov.

Prosím čakajte