Pražský komorný balet už onedlho v SND
Termín:30. 10. 2016
Popis:Baletný repertoár SND obohatí v stredu 9. novembra 2016 v historickej budove SND hosťovanie Pražského komorného baletu.

Je to jedinečná príležitosť vypočuť si tri náladou rozdielne kvartetá Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetanu a Vladimíra Sommera v choreografií vekovo i poetikou tvorby rozdielnych tvorcov Pavla Šmoka, Mária Radačovského a najmladšej z trojice Hany Polanskej Turečkovej. Hudobný sprievod zabezpečí na scéne Zemlinského kvarteto.

 

V programe ako prvé zaznie Dvořákovo Slovanské kvarteto, jedno z najosobitejších skladateľových diel. Komponoval ho v čase životnej radosti a umeleckého sebavedomia inšpirovaný ľudovou hudbou, ktorej dal nevšednú vysoko štylizovanú podobu. Napríklad záverečná 4. časť kvarteta je uchváti melódiou českého ľudového tanca skočná. Oficiálna premiéra diela bola 10. novembra 1879 v Magdeburgu, vyvolala nevšedný záujem a v krátkom čase kvarteto uvádzali prestížne súbory na významných koncertných pódiách. Ústrednou témou choreografie Mária Radačovského na hudbu Slovanského kvarteta Antonína Dvořáka je žena. „Snažím sa nahliadnuť do najvnútornejších pocitov ženy, či už ide o radosť zo života, lásku, smútok, či hnev," hovorí Mário Radačovský.

 

Odlišnú náladu hudby i charakter tanečného prejavu predstavuje existenciálne kvarteto Vladimíra Sommera. Oslovilo Hanu Polanskú Turečkovú, výraznú choreografku a etablovanú tvorivú osobnosť, ktorú k vyjadreniu hudby inšpiroval rovnomenný obraz Vladimíra Houdka Čierne zrkadlo. Abstraktný balet je metaforou nepoznaného tajomstva života a sveta. Choreografia je štruktúrovaná do troch tanečných častí: Cesta zákona – Splynutie – Transcendencie. „Moja nová choreografia sa dá opísať ako javisková koláž tanca a maľby, hľadajúca definíciu vzťahu medzi jazykom tela a obrazovým stvárnením. Je silne inšpirovaná modernizmom," hovorí choreografka.

 

Večer uzavrie jedno z vrcholných diel komornej hudby – geniálne kvarteto Z môjho života, ktoré skomponoval Bedřich Smetana dva roky po tom, čo ohluchol. Kvarteto má autobiografické prvky a už jeho prvá hudobná téma zasiahne poslucháča silnou emóciou. V ďalšej časti sa skladateľ vracia do mladosti reminiscenciou rytmu polky, v tretej časti spomína na svoju prvú lásku, ktorá sa stala jeho manželkou, ktorá je na záver poznačená žiaľom z jej odchodu a samotou. Najvnútornejšiu hudobnú spoveď Bedřicha Smetanu v tomto kvartete vynikajúcu tanečne stvárnil vo svojej úspešnej a nestarnúcej choreografii Pavel Šmok, mimoriadne výrazná osobnosť, ikona tanečného umenia.

 

Antonín Dvořák: SLOVANSKÝ KVARTET /31´
choreografia: Mário Radačovský
Vladimír SOMMER: ČERNÉ ZRCADLO /25´
choreografia: Hana Polanská Turečková
Bedřich Smetana: Z MÉHO ŽIVOTA /28´
Choreografia: Pavel Šmok
Účinkujú: sólisti Pražského komorního baletu
Hudobný sprievod: Zemlinského kvarteto

 

Vstupenky si môžete zakúpiť on-line na stránke www.snd.sk alebo v našich pokladniciach. Pokiaľ uprednostňujete rezerváciu, je vám k dispozícii telefónne číslo +421 2 204 72 289 alebo e-mail rezervacie@snd.sk.

Prosím čakajte