Atmedia ruší bonusy pre mediálne agentúry aj pre priamych klientov
Termín:31. 10. 2016
Popis:Hlavnou zmenou je zrušenie bonusov pre agentúry a priamych klientov. Aktuálna ponuka televíznych staníc klientom ponúka od tohto roku viac reklamného priestoru, a to najmä vďaka rastúcej sledovanosti.

Realistickým cieľom pre jar 2017 je dosiahnuť 5% podielu na sledovanosti. Televízne kampane tento rok Atmedia doplní novými špeciálnymi projektami, klientom ponúkne napríklad možnosť inzerovať v rámci HbbTV.

 

Hlavnou zmenou v obchodnej politike mediálneho zastupiteľstvo Atmedia je zrušenie bonusov pre mediálne agentúry a priamych klientov."K tomuto kroku sme došli po dlhých prepočtoch, z ktorých vyplynulo, že sa jedná o optimálne riešenie. Obchodné podmienky budú prehľadnejšie a každý má možnosť dostať sa k transparentnej ponuke, "vysvetľuje novinky Iva Pantůčková, obchodná riaditeľka Atmedia.

 

S rokom 2017 tiež dochádza k navýšeniu cien v priemere o 15%. Iva Pantůčková zdôvodnila tento krok vysokou vypredanosťou "Je to všeobecný problém trhu, televízne stanice sú vypredané, stane sa, že musia vracať peniaze, pretože nedokážu dostatočne plniť niektoré kampane. Pristúpili sme preto k úpravám cien o 15%, u najvyužívanejších balíčkov dochádza k nárastu až o 20%."

 

Úprava cenníka má rovnako ďalšie dôvody. V tomto roku nadviazalo mediálne zastupiteľstvo Atmedia spoluprácu so slovenskou JOJ Group, keď sa portfólio tematických staníc rozšírilo o filmovú JOJ Cinema a rodinnú JOJ Family. Zároveň dochádza k postupnému navyšovaniu sledovanosti ďalších televíznych staníc.

 

"Vďaka súčasnému portfóliu aj novým staniciam výrazne rastieme. Náš realistický cieľ pre jar 2017 je dosiahnuť 5% podielu na sledovanosti, "dodáva Iva Pantůčková. Reklamní zadávatelia tak dostanú ešte viac priestoru pre svoje kampane. Mediálne zastupiteľstvo Atmedia súčasne predstavuje "360 ° komerčnú komunikáciu", pričom dôraz je naďalej kladený na štandardnú televíznu kampaň. Osvedčené produkty vo forme klasickej kampane na základe tématického dopytu dopĺňajú sponzoring, telenákup, product placement, injektáže a zaradená do "360 ° komerčnej komunikácie" bude aj reklama v rámci HbbTV.

 

V tomto roku prebehlo niekoľko testovacích HbbTV kampaní na staniciach zastupovaných spoločnosťou Atmedia.Výsledky potvrdili správnosť smerovania, atraktivitu aj prínosy formátu pre zadávateľov. Atmedia zachováva nákupné cieľové skupiny (15+, 15-54 a 4-14), ktoré dostatočne reflektujú požiadavky klientov.

 

Tematické stanice Atmedia navyše veľmi dobre fungujú aj pre veľké reklamné kampane, dokážu totiž ponúknuť rad výhod. Podľa výskumu MML-TGI sú diváci Atmedia bonitnejší a lepšie si pamätajú reklamné oznámenie.

 

"Prečo nevyužiť aj menšie televízie? Špecifické zacielenie má obrovskú konkurenčnú výhodu.Typickým divákom sú muž a žena vo veku 30-59 rokov so stredoškolským, resp. vysokoškolským vzdelaním, a z väčších miest, "dopĺňa obchodná riaditeľka Iva Pantůčková.

Prosím čakajte