IAB Slovakia spúšťa na jeseň Digital Master Course - vzdelávanie v digitálnom marketingu!
Termín:23. 8. 2016
Popis:IAB Slovakia, záujmové združenie, ktorého členmi sú najväčší slovenskí online vydavatelia, mediálne agentúry a ďalší významní hráči digital trhu, vníma problém obsadzovania pracovných pozícií v digitálnom segmente na Slovensku a preto otvára vzdelávanie na poli digitálneho marketingu.

Už túto jeseň v Bratislave spúšťa prvý Digital Master Course, ktorý je zameraný predovšetkým na slovenský online ekosystém.  Širokospektrálne zameranie kurzu umožní jeho účastníkom porozumieť základným princípom i vzájomným prepojeniam v tomto veľmi rýchlo napredujúcom segmente. Kurz je poskladaný z ôsmich logicky na seba nadväzujúcich vzdelávacích modulov, ktoré budú vedené počas štyroch dní vyučovania najskúsenejšími odborníkmi z mediálnych agentúr a slovenských médií.

 

Kurz tak dáva zároveň výnimočnú príležitosť stretnúť sa naživo a offline s profesionálmi, ktorí sú väčšinu svojho pracovného života zastihnuteľní len online. Diskutovať s nimi, konfrontovať svoje skúsenosti a klásť im otázky v priamom prenose face-to-face budú mať možnosť všetci, ktorí sa kurzu zúčastnia.

 

IAB course

 

Matej Kolarovský, GroupM, mentor kurzu: ,,Pripravenosť uchádzačov na pracovné pozície v oblasti mediálneho plánovania považujem za slabú. Vedomosti z vysokých škôl z digital marketingu sú nepostačujúce a vo firme začíname s juniormi častokrát od nuly. Naším prvoradým cieľom je dovzdelať nové sily do onlinu. Veríme, že kurz sa postupne stane súčasťou vstupnej pečiatky do nového zamestnania a že ušetríme zamestnávateľom čas strávený pri výberových procesoch, ako aj dovzdelávaním už prijatých kandidátov. Sme len na začiatku, ale už dnes vieme, že sa budeme snažiť nadviazať na tento kurz sériou modulov či workshopov, ktoré pôjdu hlbšie do problematiky.“

 

Sylaby kurzu boli schválené IAB Europe a jeho účastníci po úspešnom absolvovaní záverečného testu získajú certifikát IAB Slovakia.

 

Digital Master Course je určený predovšetkým juniorom, ktorí zastávajú pozíciu v médiu či agentúre so zameraním na digitál, študentom, ktorí majú záujem pracovať v tomto segmente, ale aj všetkým tým, ktorí potrebujú získať ucelený súbor vedomostí, na základe ktorých budú vedieť zviditeľniť a správne viesť svoj brand v digitálnom prostredí.

Prosím čakajte