Vznik asociácie eventmarketingových agentúr
Termín:30. 8. 2011
Popis:

BTL komunikačná asociácia vznikla v polovici júna 2011. Jej predsedom a zároveň iniciátorom je Michal Svarinský.

 

Hlavnou myšlienkou bolo vytvoriť spoločenstvo-asociáciu, v ktorej členstvo je podmienené splnením určených kritérií, a tým by bolo garanciou istých štandardov a profesionality v oblasti eventov smerom ku klientom:

 

"Momentálne máme rozpracovaný program aktivít na tento rok, uvidíme, čo sa podarí, a následne sa budeme rozprávať o tom, čo je pre členov prínosné a čo nie. Osobne si viem predstaviť zastrešenie komunikácie a vytvorenie „spoločného hlasu" smerom k inštitúciám ako SOZA (Slovenský ochranný zväz autorský) a LITA (autorská spoločnosť), organizovanie pravidelnej súťaže v kreativite a praktickom prínose danej aktivity pre klienta a pod." hovorí Michal Svarinský."

 

Prosím čakajte