Detská dopravná univerzita na Stavebnej fakulte STU v Bratislave
Termín:14. 7. 2016
Popis:Slávnostným privítaním, úvodnou prednáškou a prehliadkou Stavebnej fakulty STU v Bratislave odštartoval v pondelok 11. júla už tretí ročník Detskej dopravnej univerzity 2016 (DDU).

Počas letných prázdnin sa ju rozhodla spoluorganizovať Slovenská cestná spoločnosť v spolupráci so Stavebnou fakultou STU v Bratislave.

 

Odborný garant dopravnej univerzity Ing. Ján Šedivý, CSc., predseda Slovenskej cestnej spoločnosti spolu s prof. Stanislavom Unčíkom, dekanom SvF STU, pripomenuli deťom v úvodných príhovoroch, že okrem nevšedných prednášok, pozoruhodných stretnutí so zaujímavými ľuďmi a hromady výletov, čaká na úspešných absolventov Detskej dopravnej univerzity aj slávnostná promócia.

 

 

12-8-r740_res.jpg

 

Po vstupných informáciách o priebehu DDU sa návštevníkov ujal ďalší hostiteľ doc. Peter Kyrinovič, prodekan pre rozvoj fakulty, ktorý previedol deti po celej Stavebnej fakulte. Pomladší dopraváci mali tak možnosť porozhliadnuť sa po najväčšej aule na fakulte, po chodbách so zaujímavými postermi z diplomových prác, uvidieť najmodernejšiu a najprogresívnejšiu akademickú knižnicu na Slovensku a hydrotechnické laboratórium s najmodernejšou meracou technikou, kde sa rieši problematika protipovodňovej ochrany, vnútrozemskej plavby, využívania vodnej energie a prevádzkovania vodných stavieb. Nesporne najpôsobivejší pre deti bol výhľad na Bratislavu zo strechy jednej z budov Stavebnej fakulty STU. Záverečná zastávka na Katedre dopravných stavieb SvF s príhovorom vedúceho katedry Ing. Tiborom Schlosserom, CSc. a jeho kolegyňami Ing. Andreou Zuzulovou, PhD.Ing. Silviou Cápayovou, PhD. bola bodkou za predpoludňajším programom DDU 2016. A aký program pripravili organizátori DDU deťom na nasledujúce dni?

 

 

13-8-r671_res.jpg

 

Prvý týždeň sa študenti stretnú sa so zástupcami Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a pozrú si Hasičskú stanicu, dozvedia sa viac o fungovaní Vodného diela Gabčíkovo, navštívia Múzeum dopravy, naučia sa čítať mapy a základy počítačového projektovania mostov. Nevynechajú ani Letisko M. R. Štefánika, kde si pozrú vládny špeciál a v rámci návštevy dopravného dispečingu Národnej diaľničnej spoločnosti zažijú na vlastnej koži riadenie dopravy bratislavského diaľničného obchvatu a tunela Sitina.

 

15-8-r493_res.jpg


Počas druhého týždňa navštívia „obalovačku“ v Smoleniciach, pozrú si železničnú stanicu v Petržalke a na pretekárskom okruhu Slovakia ring si zajazdia v Driving Academy v Orechovej Potôni. Na dopravnom ihrisku si vyskúšajú základné pravidlá cestnej premávky a Policajný zbor SR im predstaví svoju radarovú techniku. Chýbať nebude ani prezentácia techniky na údržbu ciest a techniky na diagnostické merania vozoviek.

 

Viac fotografií TU.

 

Detská dopravná univerzita vyvrcholí dňa 22. júla 2016 slávnostným odovzdaním absolventských diplomov.

Prosím čakajte