RTVS ponúka absolventskú prax
Termín:8. 6. 2016
Popis:Pre absolventov stredných a vysokých škôl je možné začať kariéru v RTVS aj účasťou na absolventskej praxi v dĺžke 3 až 6 mesiacov, vo vyštudovanom odbore.

"V rokoch 2014 - 2015 sme zabezpečili prax absolventom rôznych študijných odborov. Praktické skúsenosti tak získali absolventi špecializovaní na strih, zvukovú a obrazovú techniku, fotografický dizajn, kulturológiu, hudobnú vedu, ekonomiku a kontroling. V roku 2016 pokračujeme a opäť radi poskytneme absolventskú prax v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach, podľa potrieb RTVS," píše RTVS.

 

O absolventskú prax sa môže uchádzať absolvent spĺňajúci tieto podmienky:

• predloží svoj konkrétny projekt, ktorý by chcel v podmienkach RTVS realizovať
• alebo sa prihlási žiadosťou na konkrétnu zverejnenú absolventskú pozíciu.

 

Absolvent musí spĺňať nasledovné podmienky:

• je mladší ako 26 rokov a je evidovaný na príslušnom Úrade práce (podľa trvalého bydliska)
• ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi
• a pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie trvajúce nepretržite 6 a viac mesiacov.

 

Pri výbere konkrétnej absolventskej pozície je potrebné spĺňať podmienku absolvovania požadovaného študijného odboru ako posledného v poradí.

 

Absolventi spĺňajúci zákonom dané požiadavky sa môžu bližšie informovať aj o všetkých zákonom daných podmienkach, vrátane odmeňovania, na príslušnom Úrade práce.

 

Po absolvovaní praxe absolvent dostane potvrdenie a písomné hodnotenie zo strany RTVS.

 

Absolventská prax je zabezpečená v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

RTVS ponúka absolventskú prax

 

AKTUÁLNE VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA:

Administratívny pracovník (Odbor rozpočtu a kontrolingu) – miesto výkonu práce: Bratislava
podmienka: ukončené SŠ vzdelanie s maturitou - Gymnázium, Obchodná akadémia
ukončené VŠ vzdelanie 1., 2.stupeň - odbor: manažment, obchod, financie, ekonomika

 

Asistent strihu - miesto výkonu práce: Bratislava
podmienka: ukončené SŠ vzdelanie s maturitou - odbor: obrazová a zvuková technika, multimédiá, grafika, animovaná tvorba, dizajn
ukončené VŠ vzdelanie 1., 2. stupeň - odbor: multimédiá, strih

 

Asistent kamery - miesto výkonu práce: Bratislava
podmienka: ukončené SŠ vzdelanie s maturitou - odbor: animovaná tvorba, obrazová a zvuková tvorba, kamera, zvuk, strih

 

Asistent strihu (Štúdio RTVS Banská Bystrica) - miesto výkonu práce: Banská Bystrica
podmienka: ukončené SŠ vzdelanie s maturitou - odbor: obrazová a zvuková technika, multimédiá, grafika, animovaná tvorba, dizajn
ukončené VŠ vzdelanie 1., 2. stupeň - odbor: multimédiá, strih

 

Asistent zvuku (Štúdio RTVS Banská Bystrica) - miesto výkonu práce: Banská Bystrica
podmienka: ukončené SŠ vzdelanie s maturitou - odbor: obrazová a zvuková technika, multimédiá
ukončené VŠ vzdelanie 1., 2. stupeň - odbor: multimédiá

 

Pomocný technik (Sekcia techniky – vysielacia, štúdiová, prenosová, záznamová, spravodajská technika, servis) – miesto výkonu práce: Bratislava
podmienka: ukončené SŠ vzdelanie s maturitou – odbor: elektrotechnika, obrazová a zvuková technika, multimédiá, počítačové systémy, telekomunikácie
ukončené VŠ vzdelanie 1., 2. stupňa – odbor: elektrotechnika, multimédiá, počítačové systémy, telekomunikácie

 

Asistent produkcie (Rozhlas) – miesto výkonu práce: Bratislava
podmienka: ukončené SŠ vzdelanie s maturitou – odbor: obrazová a zvuková tvorba, umelecká produkcia, a pod.
ukončené VŠ vzdelanie - odbor: televízna a rozhlasová produkcia

 

Prihláste sa prostredníctvom formuláru a nezabudnite uviesť názov praxe, o ktorú máte záujem. Vyplnený formulár spolu s profesijným životopisom pošlite na kariera@rtvs.sk .

Prosím čakajte