Konferencia Economic Policy in a Dynamic Environment
Termín:24. 5. 2016
Popis:Spoločná výročná konferencia Slovenskej ekonomickej spoločnosti a Rakúskej ekonomickej spoločnosti NOeG-SEA 2016

Slovenská ekonomická spoločnosť a Rakúska ekonomická spoločnosť v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave organizujú v dňoch 27.-28. mája 2016 v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave spoločnú výročnú konferenciu Slovenskej ekonomickej spoločnosti a Rakúskej ekonomickej spoločnosti NOeG-SEA 2016 (Joint Annual Meeting of the Slovak Economic Association and the Austrian Economic Association).

 

Nosnou témou tejto medzinárodnej vedeckej konferencie je Hospodárska politika v dynamickom prostredí (Economic Policy in a Dynamic Environment).

 

Hlavnými prednášajúcimi konferencie sú prof. Martin Hellwig (Max Planck Institute for Research on Collective Good and Bonn University) s prednáškou na tému Finančná stabilita a menová politika v čase krízy a prof. Klaus F. Zimmermann (Harvard University and Global Labor Organization), ktorý bude prednášať na tému Európska migračná kríza: Výzvy a príležitosti.

 

Na konferenciu je zaregistrovaných viac ako 200 účastníkov z približne 100 organizácií a viac ako 26 krajín. Renomovaní ekonómovia z Európy ale aj iných kontinentov prednesú svoje prednášky s cieľom vymeniť si najnovšie poznatky o ekonomických vzťahoch a procesoch a ich uplatnení v hospodárskej praxi.

 

Popri konferencii NOEG-SEA 2016 sa uskutoční Bratislava Economic Fair 2016, v rámci ktorého sa predstavia špičkové organizácie a pracoviská pôsobiace v oblasti ekonómie a hospodárskej politiky zo Slovenska, ale aj zahraničia.

 

Konferenciu finančne podporili Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Nadácia VÚB, Národná banka Slovenska a Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.

 

Viac informácií: http://slovakecon.sk/noegsea2016/index.html

 

Organizačný výbor konferencie NOeG-SEA 2016: doc. Martin Kahanec, prof. Mikuláš Luptáčik, prof. Philipp Schmidt-Dengler.

Slovenská ekonomická spoločnosť (SEA) je vedecké a odborné združenie ekonómov. Je to nezisková organizácia, ktorej cieľom je rozvíjať a podporovať teoretický a aplikovaný výskum v ekonomických vedách. Podporuje pokrok v ekonomickom vzdelávaní na Slovensku s dôrazom na podporu mladých ekonomických talentov. Predsedom SEA je prof. Július Horváth, podpredsedami sú doc. Martin Kahanec a prof. Tatiana Kluvánková.

 

Rakúska ekonomická spoločnosť (NOeG) je nezisková spoločnosť s cieľom podporovať vedecký pokrok v teoretických a aplikovaných ekonomických vedách. V oblasti aplikovaných ekonomických vedám je hlavným cieľom NOeG podpora nezávislej a objektívnej analýzy ekonomickej výkonnosti rakúskej ekonomiky. Predsedom NOeG je Dr. Peter Mooslechner, podpredsedami sú prof. Ingrid Kubin a prof. Manfred Nermuth.

 

Ekonomická univerzita v Bratislave (EUBA) bola založená v roku 1940 a je historicky prvá vysokoškolská inštitúcia so zameraním na ekonomické, obchodné a manažérske vzdelávanie na Slovensku. V akademickom roku 2015/2016 univerzita oslávila 75. výročie zloženia. Súčasným rektorom univerzity je prof. Ferdinand Daňo.

 

Martin Hellwig je výkonný riaditeľ Max Planck Institute for Research on Collective Goods a profesor ekonómie na University of Bonn, Nemecko. Pôsobil na viacerých prestížnych univerzitách - Stanford University, Princeton University, University of Bonn, University of Basel, Harvard University a University of Mannheim. Vo výskume sa venuje otázkam všeobecnej ekonomickej teórie, najmä ekonómií informácií, stimulov a rovnováhy, verejných statkov a daní, finančných trhov a finančných inštitúcií, a základom makroekonómie a monetárnej teórie.

 

Klaus F. Zimmermann je profesorom ekonómie na University of Bonn. V súčasnosti pôsobí v Center for European Studies na Harvard University a Katedre ekonómie na Princeton University. Je zakladajúcim riaditeľom Institute for the Study of Labor (IZA), kde pôsobil od roku 1998 do roku 2016. V roku 2016 založil Centre for Population, Development and Labour Economics (POP) na UNU-MERIT Maastricht University. Vo svojej výskumnej činnosti sa zameriava na otázky práce a populačnej ekonómie, migrácie, industrial organization a ekonometrie. Je členom Nemeckej akadémie vied Leopoldina a členom Academia Europaea, kde predsedá jej sekcii pre ekonómiu, business a manažment.Prosím čakajte