ÚPSVR: Najväčší veľtrh pracovných príležitostí JOB EXPO 2016
Termín:26. 4. 2016
Popis:Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje už šiesty raz najväčší veľtrh pracovných príležitostí na Slovensku Veľtrh práce - JOB EXPO 2016.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje už šiesty raz najväčší veľtrh pracovných príležitostí na Slovensku Veľtrh práce - JOB EXPO 2016. Súčasťou podujatia je aj 18. medzinárodná burza práce European Job Days 2016 a 24. ročník
celonárodnej výstavy Mladý tvorca 2016. Veľtrh práce - JOB EXPO 2016 sa uskutoční v dňoch 26. – 27. apríla 2016 v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera.


Na jednom mieste sa stretne takmer 165 slovenských a viac ako 42 zahraničných zamestnávateľov s ponukou viac ako 30 443 voľných pracovných miest, z toho minimálne 13 443 od prítomných slovenských zamestnávateľov, viac ako 13 000 voľných pracovných miest na pracovných portáloch a vyše 4 000 zahraničných pracovných miest. K nim sa pridajú poskytovatelia neštátnych služieb zamestnanosti a európski partneri verejných služieb zamestnanosti s reálnymi pracovnými miestami, s pracovnými príležitosťami a poradenstvom pre oblasť slovenského a európskeho trhu práce, ale aj vzdelávacie agentúry, ktoré ponúknu širokú paletu služieb od poradenstva cez testovanie tzv. mäkkých zručností, jazykových
zručnosti, počítačových zručností až po hodnotenie osobnosti.


Veľtrh práce – JOB EXPO 2016 je určený nielen nezamestnaným, ktorí si hľadajú prácu, ale aj pre generáciu, vstupujúcu na trh práce v budúcnosti alebo chystajúcu sa na prípravu na povolanie.

JOB EXPO 2016 a ďalšie sprievodné podujatia budú prebiehať v štyroch výstavných pavilónoch. Pavilóny M1 a M2 sú vyhradené na hľadanie pracovných príležitostí na Slovensku. V pavilóne M2 nájdu návštevníci aj ponuky na zamestnanie v krajinách EÚ a prezentácie partnerov európskej siete EURES. V pavilóne M3 a M4 sú pripravené prezentácie duálneho vzdelávania prostredníctvom zamestnávateľov a spolupracujúcich stredných škôl, odborné prednášky, testovanie, poradenstvo a ďalšie sprievodné podujatia pre uchádzačov o zamestnanie a pre žiakov stredných škôl. V pavilóne M4 sa bude konať celoštátna prezentačná a predajná výstava výrobkov žiakov stredných odborných škôl Mladý tvorca 2016. Celkovo bude v oboch dňoch návštevníkom odprezentovaných 144 odborných prednášok a prezentácií firiem.


Dňa 26. 04. 2016 sa v pavilóne K uskutoční slávnostné otvorenie a konferencia:
09,30 – 10,00 hod. Slávnostné otvorenie výstav JOB EXPO 2016, European Job Days 2016 a Mladý tvorca 2016
11,00 – 12,30 hod. Konferencia „Duálnym vzdelávaním na trh práce“

Viac informácií nájdete na stránke www.jobexpo.sk.

Prosím čakajte