Nitrianske univerzitné dni po štrnásty raz
Termín:20. 4. 2016
Popis:Nitrianske univerzitné dni štartujú od 25. apríla do 5. mája.

Nitrianske univerzitné dni  (NUD) sú súhrnom vedecko-odborných, športových, umeleckých a spoločenských podujatí, ktoré sa každoročne konajú koncom apríla a začiatkom mája v Nitre na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite (SPU), Univerzite Konštantína Filozofa a v uliciach mesta. V rámci nich sa predstavia študenti, mladí výtvarníci, študentské divadlá, folklórne súbory, speváci, tanečníci i formácie populárnej hudby.

 

Tento roka sa koná už 14. ročník, záštitu nad ním prevzali rektori nitrianskych univerzít – prof. Peter Bielik a prof. Ľubomír Zelenický, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica a primátor mesta Nitry Jozef  Dvonč.

 

 

Na obidvoch nitrianskych univerzitách študuje vyše 20-tisíc študentov a spoločne so študentmi stredných škôl a gymnázií tvorí študujúca mládež takmer tretinu obyvateľov mesta. Práve tento fakt stál pri zrode NUD v roku 2003. Cieľom podujatia je aj prehĺbiť vzájomnú komunikáciu a spoluprácu univerzít s mestom a NSK, reprezentovať nitrianske univerzity navonok vo vzťahu k obyvateľom mesta a nitrianskemu regiónu, ako aj k univerzitám na Slovensku a v zahraničí, keďže do podujatí sa zapájajú aj zahraniční študenti, ktorí študujú na nitrianskych univerzitách.

 

 

NUD odštartujú práve zahraniční študenti podujatím  Erasmus food week, ktoré je venované typickým národným jedlám z krajín zahraničných študentov. Nebude chýbať ani Gulášovica či nočný výstup na Zobor.

 

 

Druhý deň otvorí Univerzitná kvapka krvi na SPU, humanitárne podujatie spojené s darovaním krvi, ktoré organizuje Miestny spolok Červeného kríža pri SPU a Národná transfúzna služba v Nitre. Keďže súčasťou identity Slovenskej poľnohospodárskej univerzity je názov zelená univerzita, organizátori pripravili novinku EnviroDay, dvojdňovú akciu pre všetkých, ktorí by sa chceli dozvedieť viac o tom  ako byť „zelený". Pripravené sú prednášky o udržateľnosti životného prostredia a možnosti separovania odpadov, ukážky možností využitia odpadu, Eko piknik s rôznymi druhmi aktivít a hier, výstava fotografií fotosúťaže Recyklujem, Recykluješ, Recyklujme!, výstava výrobkov z odpadu, premietanie Eko filmov. Ďalšou zaujímavosťou určite bude podujatie organizované v spolupráci s Nitrianskou galériou, na ktorom  teoretička architektúry Monika Mitášová predstaví v aule SPU, národnej kultúrnej pamiatke, dielo architekta Vladimíra Dedečka, autora nadčasového areálu SPU.

 

 

Tretí deň môžu študenti, ale aj Nitrania zažiť poriadnu nádielku zábavy - sprievod alegorických vozov, ktorý je známy pod názvom Karneval v Riu po slovensky, stavanie mája a Superstar nitrianskych univerzít. Je to už tradičná súťaž študentov oboch nitrianskych univerzít v interpretácii populárnych piesní, ktorá bude sprevádzaná vystúpeniami známych slovenských pop-rockových kapiel.

 

 

V ďalších dňoch na účastníkov NUD čakajú pohybové aktivity, celoslovenská študentská konferencia dobrovoľníckej organizácie Erasmus Student  Network, premiéra divadelnej hry Nedýchať, ktorú si pripravilo Divadielko na Osmičke z SPU, odborná prednáška 30 rokov po Černobyle, 14. ročník medziuniverzitných pretekov vo vodnom slalome, futsalový zápas medzi SPU  a UKF, ale aj obľúbený Bažant majáles.

 

 

Slávnostnou bodkou za Nitrianskymi univerzitnými dňami je už tradične Galavečer Gaudeamus - vrcholné hudobno-umelecké a spoločenské podujatie v Divadle Andreja Bagara.

 

 

Kompletný program Nitrianskych univerzitných dní  nájdete na:   http://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/items/nitrianske-univerzitne-dni-2016/

Prosím čakajte