RED event bol prehliadkou modernej audiovizuálnej techniky
Termín:17. 4. 2016
Popis:Red Digital Cinema v Londýne predstavil v Mediálnom centre PEVŠ študentom Fakulty masmédií a odbornej verejnosti kameru RED WEAPON a novinku RED SCARLET-W.

Skúšky s RED kamerami spestrilo predstavenie objektívov od Schneider optics. Študenti si mali možnosť vyskúšať aj prácu so špičkou medzi objektívmi Angenieux Lenses. Dostupné boli tiež statívy Cartoni s 80 ročnou históriou. Na kamery RED boli natočené filmy ako napr. The Danish Girl, The HobbitStraight Outta Compton, Room, Independence Day, niektoré scény z filmu  The Revenant Movie oceneného Oscarom za kameru alebo SPECTRE ako aj seriály Mr. Robot, House of Cards, Daredevil, atď.

 

 

 

 

Študenti FM PEVŠ  (Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy) mali možnosť vyskúšať si prácu so špičkovými profesionálnymi kamerami a vymeniť si skúsenosti a odborné informácie s profesionálmi. Na základe tohto a podobných workshopov študenti získavajú prestížne vzdelanie, prax  a cenné skúsenosti v odbore audiovizuálnej tvorby, ktoré im umožňuje jednoduchšie uplatnenie v praxi.

 

 

Na prezentácii a workshope sa zúčastnilo viac ako 40 účastníkov. Pre FM PEVŠ event zorganizoval doktorand Mgr. Viktor Kamenický, ktorý hlavnú časť aj moderoval a odborná asistentka Mgr. et Mgr. art. Jana Žjak, PhD., ktorá zhodnotila podujatie nasledovne: „Pre nás ako vysokú školu je dôležité, aby sme sledovali technologický vývoj a prinášali ho študentom a odbornej verejnosti.“

 


Aftermovie z eventu bude čoskoro zverejnený aj na Facebooku Fakulty masmédií PEVŠ.

Prosím čakajte