PEVŠ partnerom súťaže Zlatá klapka
Termín:13. 4. 2016
Popis:Paneurópska vysoká škola bola partnerom a účastníkom IV. ročníka celoslovenskej súťaže v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe detí a mládeže Zlatá klapka 2016.

Vedúca Ústavu mediálnych produkcií Fakulty masmédií PEVŠ doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD. a pedagóg Fakulty masmédií doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD. boli členmi odbornej poroty a organizátormi workshopu súťaže, ktorý sa konal v Mediálnom centre PEVŠ pod ich vedením a s aktívnou pomocou študentov a doktorandov Fakulty masmédií PEVŠ.

 

 

Workshop, organizovaný PEVŠ, bol rozdelený na dve časti. Jedna bola určená žiakom základných, stredných a základných umeleckých škôl. Druhá bola smerovaná na učiteľov, ktorí mali za úlohu pripraviť pre účastníkov workshopu príťažlivé témy pre mladého aktívneho diváka. Žiaci si v televíznom štúdiu vypočuli prednášku ako tvoriť kreatívne príspevky a viesť pútavé rozhovory. Spoločne analyzovali kvalitu príspevkov na internete, absolvovali praktickú úlohu, kde si mohli vyskúšať prácu v tíme pri tvorbe skupinových rozhovorov, ktoré na záver stretnutia zhodnotili.

 

 

Po skončení workshopu sa všetci zúčastnení premiestnili do Kultúrneho domu Zrkadlový háj v Petržalke, kde bolo slávnostné udelenie cien a prezentácie prác žiakov. Okrem cien, ktoré naša vysoká škola do súťaže venovala, pri workshope aktívne participovali aj študenti a doktorandi Fakulty masmédií PEVŠ. Bola to pre nich príležitosť odovzdať nadobudnuté vedomosti a zručnosti získané štúdiom na PEVŠ možno svojim budúcim mladším kolegom.

 

 

Mladí multimediálni tvorcovia z celého Slovenska si prevzali ocenenia v 18 kategóriách, v ktorých bolo prihlásených 111 súťažných príspevkov z celého Slovenska. Príspevky hodnotila odborná porota pod vedením producentky Petry Kolevskej. Členmi poroty boli Patrik Pašš, Anton Szomolányi, Zora Hudíková a Lucia Barmošová.

 

 

Súťaž sa hodnotila v mladšej a staršej vekovej skupine v kategóriách: spravodajský príspevok, réžia, hudobný klip, krátky hraný film, moderátor/moderátorka, animovaný film, výkon pred kamerou, výkon za kameru. Špeciálnymi cenami boli cena ministra a čestné uznanie za pedagogické vedenie.

 

 

Súťaž Zlatá klapka vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, jej hlavným organizátorom je ZUŠ Jána Albrechta v Bratislave. Zlatá klapka je voľným pokračovaním súťaže Slovenský detský Oskar. Jej poslaním je prispievať k ochrane žiakov pred nežiaducim vplyvom masmédií a vytvárať podmienky na zvýšenie masmediálnej gramotnosti mládeže v súlade s programom EÚ a Ministerstva kultúry SR.

Prosím čakajte