Počet návštevníkov v Spa Aphrodite stúpa!
Termín:1. 2. 2016
Popis:Kúpele Spa Aphrodite v Rajeckých Tepliciach spĺňajú predstavu o dokonalom pôžitku, skvelom relaxe a o priaznivom pôsobení termálnej liečivej vody na organizmus.

Klienti si môžu vybrať ubytovanie podľa svojich požiadaviek. K dispozícii
majú luxusné zariadenia Aphrodite****, Aphrodite Palace**** a Royal
Apartmensts Aphrodite Palace*****, ale aj ďalšie ako Villa Flóra***,  Villa
Margaréta***, či Malá Fatra***. Ubytovaní návštevníci môžu využívať voľný
vstup do vnútorného i vonkajšieho vodného sveta, saunového sveta a fitness.
Veľmi obľúbený je vonkajší vodný svet, ktorý tvorí päť bazénov: relaxačný,
plavecký, rodinný bazén s vodopádom a dva turecké kúpele. Zvýšenie
ubytovacích kapacít, kvalitná úroveň komplexných balneo služieb, skvelej
gastronómie, i kultúrnej zábavy v novootvorenom Cabaret Aphrodite  a
organizácia korporátnych akcií v eventovej sále Apolón, či salóniku Thurzo,
sa prejavili aj v náraste návštevníkov za uplynulý rok.


finska-nova-v-saune.jpg


Viceprezident SLK Rajecké Teplice, a. s., Zdenko Miškolci k tomu uviedol: ,,Celkový počet klientov vlani dosiahol 28 381, z čoho bolo 15 890, čiže 56 % zo Slovenska. V roku 2014 sme zaregistrovali 25 257 klientov a je potešiteľné, že nárast je o 12 % vyšší. Treba skonštatovať, že sa zvýšil počet individuálnych klientov, ako i počet návštevníkov cez cestovné kancelárie. Rebríček zahraničných hostí vedie naďalej Česko /8873 osôb/, nasleduje Poľsko /1521 osôb/ a potom postupne evidujeme s malým percentom Rusko, Lotyšsko, Nemecko, Ukrajinu, Rakúsko, Taliansko, Francúzsko a Macedónsko.


V roku 2015 využili návrh na kúpeľnú liečbu zo zdravotnej poisťovne len cca 3 % klientov. V porovnaní s rokom 2014 je to mierny pokles, ktorý vnímame ako následok toho, že poisťovne v roku 2015 schválili menej návrhov skupiny B. Výška úhrad zdravotných poisťovní za kúpeľnú liečbu dlhodobo zostáva na rovnakej úrovni a nepokrýva reálne náklady na poskytnutie kúpeľnej liečby. Prípadné zvýšenie cien v tejto oblasti by umožnilo variabilnejšie obsadzovanie hotelových kapacít vyššieho štandardu poistencami zdravotných poisťovní a tým by došlo k navýšeniu počtu odliečených poistencov. Predpokladáme, že títo klienti by privítali možnosť stráviť kúpeľnú liečbu v zariadeniach vyššieho štandardu bez doplatkov.


V súvislosti so súčasnou situáciou vo svete sa v roku 2015 dostal do popredia nový trend - regionálny turizmus. Kúpeľné pobyty rôzneho druhu sa stávajú súčasťou životného štýlu dnešnej modernej generácie, ktorá sa zaoberá i otázkou prevencie civilizačných ochorení, medzi ktoré dnes už radíme i ochorenia pohybového ústrojenstva. Využitie termálnych vôd nám umožňuje celoročnú turistiku, čo vnímame ako výhodu v porovnaní napríklad so sezónnymi pobytmi pri mori. Dôsledné využívanie prameňov v celoročnej prevádzke nám prináša množstvo ďalších benefitov /napr. zvýšenie zamestnanosti, podpora regionálnej turistiky, incoming, rast úrovne poskytovaných služieb.../, ktoré môžu Slovensko zaradiť medzi krajiny, ako je Rakúsko, či Švajčiarsko. V roku 2016 plánujeme exteriéry rozšíriť o vonkajší saunový svet s ochladzovacím bazénom, vybudovať VIP zóny pri vonkajších bazénoch, renováciu izieb i niektorých balneopriestorov - masérske kabíny,...“


Viac informácií je na www.spa.sk


Rezervácie: Tel.: +421 041/5494 256-7 E-mail: spa@spa.sk
Prosím čakajte