Zážitkový kurz prvej pomoci v rámci teambuildingu pre firmy
Termín:18. 2. 2011
Popis:

Ponúkame Vám jedinečnú možnosť uskutočniť teambuilding pre Vašich zamestnancov originálnym spôsobom, ktorý je naviac unikátny z hľadiska získaných vedomostí a zručností v poskytovaní prvej pomoci.

 

Popis zážitkového kurzu prvej pomoci:
Každý účastník dostane možnosť naživo vidieť postup a priebeh záchrannej akcie profesionálnymi záchranármi spoločnosti Falck Záchranná a.s. a taktiež nahliadnuť do záchranárskeho vozidla, ktoré je plne vybavené podľa slovenských aj európskych noriem, a ktoré sa denne využíva pri zásahu Záchrannej Zdravotnej Služby / ZZS/.

 

Účastníci sa počas zážitkového kurzu prvej pomoci naučia:

• Zhodnotiť krízovú situáciu
• Dodržiavať všeobecné zásady pri poskytovaní prvej pomoci
• Aktivovať zložky Integrovaného záchranného systému
• Reálne a efektívne poskytnúť prvú pomoc pri život ohrozujúcich stavoch
• Vyhodnotiť základné životné funkcie
• Osvojiť si správny postup pri úkonoch zachraňujúcich život, ako sú: oživovanie, zastavenie
krvácania, polohovanie, protišokové opatrenia
• Upevniť tímového ducha a koordináciu jednotlivých úkonov v rámci skupiny

 

Zážitkový kurz prvej pomoci Vám poskytne spoločnosť Falck Academy s.r.o.

 

Kantakt nájdete na EVENTportal.sk.

Prosím čakajte