Ceny Hudobného fondu 2015 upozorňujú na výrazné osobnosti nášho umenia
Termín:1. 10. 2015
Popis:Osobnosti, ktoré si zaslúžia pozornosť.

Hudobný skladateľ Peter Martinček, huslista Milan Paľa, muzikológ Pavol Polák, saxofonista Miloslav Suchomel, folkloristka Hana Kyseľová a dirigent dychovej hudby Michal Bróska. Všetkých spája ocenenie od národnokultúrnej verejnoprávnej inštitúcie Hudobný fond.


ceny-hf-2015-foto-jena-simkova-dsc3717-zm.jpg

 

Hudobný fond udeľuje ročne 6 cien za výnimočné tvorivé a interpretačné výkony alebo celoživotný prínos v oblasti hudby. Ceny boli založené na pamiatku významných slovenských hudobných umelcov v oblasti vážnej hudby, folklóru, džezu a dychovej hudby. V bratislavskom Zichyho paláci sa 24. septembra stretli ocenení aj gratulanti s neutíchajúcim záujmom o domáce umenie. Ceny Hudobného fondu nespĺňajú iba úlohu umeleckých ocenení. Každá zo šiestich cien totiž nesie meno významnej osobnosti z danej oblasti hudobného sveta. Cenu Jána Levoslava Bellu získal Peter Martinček za Symfóniu č. 4 In memoriam M. R. Štefánik. Cenu Frica Kafendu huslista Milan Paľa za vynikajúce interpretačné výkony a nahrávky kompletných diel pre sólové husle od slovenských skladateľov na piatich dvojalbumoch. Cenu Jozefa Kresánka muzikológ Pavol Polák za celoživotné muzikologické dielo a mimoriadny prínos do slovenskej a európskej hudobnej historiografie. Cenu Ladislava Martoníka saxofonista a skladateľ Miloslav Suchomel za výrazný interpretačný a kompozičný prínos na slovenskej jazzovej scéne, Cenu Pavla Tonkoviča - Hana Kyseľová za dlhoročnú umelecko-tvorivú interpretačnú, pedagogickú a publikačnú činnosť v oblasti hudobného folklóru. A cenu Karola Pádivého – Michal Bróska za dlhoročnú dirigentskú a pedagogickú prácu v prospech rozvoja veľkých dychových orchestrov. O samotnom udelení cien rozhoduje Rada Hudobného fondu. Návrhy na udelenie cien predkladajú Rade profesijné občianske združenia a odborné komisie Hudobného fondu. Finančné odmeny vo výške 1 000 € sa uhrádzajú z prostriedkov Hudobného fondu určených na podpornú činnosť a nie sú dotované príspevkami, darmi, alebo dedičstvami osobností podľa ktorých sú nazvané, ani príjmami z nadácií alebo iných finančných zdrojov.


ceny-hf-2015-foto-jena-simkova-dsc3730-zm.jpg

 

„Myslím, že sa hudba v posledných rokoch dostala na okraj spoločenského záujmu. Možno je aj to vplyvom komerčných médií a bulváru. Skutočné umenie často nedostáva priestor, aký by si zaslúžilo. Preto je udeľovanie takýchto cien dôležité. Jednak, aby sme ukázali, že si vážime svojich kolegov a nemenej dôležité je predstaviť verejnosti kvalitných umelcov z rôznych odvetví,“ dodal na adresu cien Hudobného fondu riaditeľ tejto verejnoprávnej inštitúcie a aktívny hudobník, Matúš Jakabčic.

 

Videovizitka zo slávnostného odovzdávania cien Hudobného fondu 2015:


https://www.youtube.com/watch?v=lFVUxqJJrW0

FB profil Hudobného fondu


https://www.facebook.com/hudobnyfond.sk?fref=ts

Zdroj


Hudobný fond


www.hf.sk

www.musicaslovaca.sk

 

Prosím čakajte