Kúpele Luhačovice pripravili sviatok pre milovníkov vážnej hudby
Termín:9. 7. 2015
Popis:Festival Janáček a Luhačovice sa uskutoční od 13. do 17. 7. 2015

Luhačovice sú úzko späté so svetovo známym hudobným skladateľom Leošom
Janáčkom a jeho opakovanými pobytmi v tunajších kúpeľoch, ktoré
predstavovali aj jeden z inšpiračných zdrojov jeho tvorby. K pocte
skladateľa je od roku 1992 každoročne usporadúvaný hudobný festival pod
názvom Festival Janáček a Luhačovice, ktorý patrí k prestížnym hudobným
podujatiam v Českej republike. Tohtoročný 24. ročník Festivalu Janáček a
Luhačovice sa uskutoční od pondelka 13. 7. 2015 do piatku 17. 7. 2015 pod
záštitou Prof. Evy Blahovej.Výkonný riaditeľ Kúpeľov Luhačovice (Lázní Luhačovice), a. s., Jiří Dědek k
tomu poznamenáva: „Hlavnou náplňou hudobného festivalu je ponúknuť hosťom v
krásnom prostredí luhačovických kúpeľov nezabudnuteľné umelecké zážitky z
radu koncertov, pri ktorých zaznie nielen hudba svetovo známeho skladateľa
Leoša Janáčka, ale aj ďalších významných komponistov v podaní špičkových
českých i zahraničných interpretov. Súznenie prírody, liečivých prameňov,
farebnej architektúry Dušana Jurkoviča a povznášajúcej hudby určite
prispeje k dokonalému odpočinku všetkých návštevníkov a naplní ich pokojom
a pohodou. Festival je obľúbený nielen u domácich, ale aj u klientov zo
zahraničia, najmä z blízkeho Slovenska, ďalej Rakúska a Izraela.“

fragile.jpg

Slávnostný začiatok 24. ročníka Festivalu Janáček a Luhačovice je
pripravený na pondelok 13. 7. pri buste Leoša Janáčka za účasti čestných
hostí. V cykle piatich koncertov sa predstavia violončelistka Michaela
Fukačová, Filharmónia Bohuslava Martinů, Wihanovo kvarteto, sopranistka
Simona Houda Šaturová, tenorista Peter Nekoranec, klaviristka Eva Ferguson
Mazanovska, organista Jaroslav Tůma, komorný orchester Musica Florea a
husľový virtuóz Pavel Šporcl s klaviristom Petrom Jiříkovským. Súčasťou
festivalu (3. - 20. 7.) je tiež expozícia gratulácií nazvaná Slovutný
majstre!, ktoré Leoš Janáček dostal v rokoch svojich okrúhlych narodenín.
Výstavu, ktorá je umiestnená v hale Vincentka, zapožičala Nadácia Leoša
Janáčka Brno. Do festivalového sprievodného programu je tiež zaradený
popoludňajší koncert Poézia v moravských ľudových piesňach (účinkuje Musica
Folklorica a ženský zbor Oskoruša), Janáček literárny - prednáška PhDr. Evy
Drlíkovej, ktorá predstaví Majstra Janáčka z iného pohľadu, nie ako
hudobného skladateľa, ale skôr ako literáta. Bližšie informácie k festivalu
a jeho sprievodnému programu nájdete na www.lazneluhacovice.cz/janacek.Ďalším vrcholom prezentácie vážnej hudby je 19. Ročník *,,Akadémie Václava
Hudečka“ *v dňoch 27. 7.-7. 8. 2015. Počas dvoch týždňov pri ôsmich
koncertoch sa predstaví v MěDK Elektra, Kúpeľnom divadle, kostole svätej
Rodiny a v hale Vincentka rad nielen mladých začínajúcich huslistov, ale aj
bývalých absolventov a víťazov uplynulých ročníkov Akadémie Václava
Hudečka. Majstrovi Hudečkovi a víťazke uplynulého ročníka 2014 Ľudmile
Pavlovej bude patriť otvárací koncert.*Divadelné Luhačovice* majú tento rok v dňoch 16.-22. 8. 2015 svoj 17.
ročník. Divácky vďačná prehliadka komornej divadelnej tvorby prinesie
celkom šesť divadelných predstavení v jednom týždni. Cieľom dramaturgie
prehliadky, ktorú pripravuje jej prezident Miloslav Mejzlík, je ponúknuť
divákom výber najlepších, najzaujímavejších a ocenených komorných
predstavení z radu ako českých, tak slovenských divadelných scén. Kmotrou
prehliadky je popredná slovenská herečka Zuzana Kocúriková. Bližšie
informácie na www.divadelni-luhacovice.cz.      Od 3. do 5. septembra sa v Luhačoviciach bude konať 3. ročník
Dní slovenskej kultúry. Predstavia sa umelci zo Slovenska - Divadlo Andreja
Bagara z Nitry s predstavením Skok z výšky, vokálna hudobná skupina
Fragile, folklórny súbor Skaličan. Priestory haly Vincentka budú patriť
výstave, ktorá v tomto roku spomenie osobnosť MUDr. Pavla Blaha, kúpeľného
lekára pochádzajúceho zo Skalice a pôsobiaceho na začiatku 20. storočia v
Luhačoviciach.      Posledným festivalom doznievajúceho leta je *Medzinárodný
festival detských folklórnych súborov* Piesňou a tancom (18. - 20. 9.
2015). Už po dvadsiaty tretí krát roztancujú a rozospievajú detské súbory
so svojím pestrým a farebným trojdňovým programom celé Luhačovice. V
programe, obohatenom o nedeľný popoludňajší sprievod účinkujúcich, sa
predstaví deväť súborov, z ktorých tretina je zahraničných.


Popoludňajšie kolonádne koncerty rozmanitých hudobných žánrov od sláčikových komorných orchestrov cez swing, dixieland, dychovú hudbu, folklór a spevácke zbory, sú neodmysliteľnou súčasťou Kultúrneho leta a potrvajú až do konca septembra. Bližšie informácie na www.lazneluhacovice.cz.
Prosím čakajte