TMR po polroku s rastom zisku o 35,8%
Termín:30. 6. 2015
Popis:Po prvom polroku vzrástli výnosy Spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) medziročne o 23,4% na 40,5 mil. EUR.

tatry-resorts.jpg

Prevádzkový zisk pred odpismi (EBITDA) sa zvýšil o 38,9% na 15,4 mil. EUR a čistý zisk sa zlepšil o 35,8% na 3,8 mil. EUR. Pod výrazné nárasty vo výsledkoch sa podpísala dostatočne dlhá zima, predaj skipasov cez externých ubytovateľov, prehlbujúca sa spolupráca so subjektmi cestovného ruchu, ale aj intenzívna práca so zákazníckym programom GOPASS.
Zverejnené konsolidované výsledky zahŕňajú prvý polrok finančného roka 2014/15 (obdobie od 1. novembra 2014 do 30. apríla 2015).
„Zimnú sezónu 2014/15, ktorá trvala aj po uzavretí prvého polroka, máme úspešne za sebou. Počasie nám túto zimu hralo do karát na rozdiel od vlaňajšej historicky extrémne nepriaznivej zimy. Aj vďaka dostatočne nízkym teplotám pre zasnežovanie a dostatku prírodného snehu sezóna pokračovala tento krát aj po Veľkej noci, skoro až do polovice mája a významné nárasty výnosov z prvého kvartálu pokračovali aj počas toho druhého. Pod solídne výsledky sa podpísala najmä zvýšená návštevnosť našich stredísk vo Vysokých a Nízkych Tatrách, a to o 21,0%. Počas vrcholových termínov Nového roka a cez zlatý týždeň sa nám podarilo vyťažiť naše hotely na maximum, aj napriek poklesu rusky hovoriacich klientov. Pokles podielu klientov z Ruska o polovicu a z Ukrajiny nahradili poľskí, českí a slovenskí hostia. Návštevnosť nášho vysokotatranského strediska počas jarných prázdnin bola porovnateľná s top sezónou. Túto zimnú sezónu sme výrazne narástli v počte predaných skipasov cez externých ubytovateľov, ktorí skipasy ponúkali priamo svojim zákazníkom. Tento pozitívny fakt v prospech klienta potvrdzuje prehlbujúcu sa spoluprácu TMR s ostatnými subjektmi cestovného ruchu v regióne Liptova a Tatier. V rámci nášho vernostného programu a e-shopu GOPASS vzrástol počet predaných skipasov až trojnásobne“, komentoval výsledky Bohuš Hlavatý, predseda predstavenstva a CEO TMR.
Hlavný segment Hory & Aquapark zaznamenal nárast výnosov o 29,1% na 30,6 mil. EUR, z toho Horské strediska si polepšili o 36,9%, Aquapark poklesol o 1,2%, Reštauračné zariadenia zaznamenali nárast o 15,6% a Športové služby & obchody o 35,1%. Výsledky boli pozitívne ovplyvnené výbornými podmienkami pre zimné športy, čo sa týka teplôt, množstva prírodného snehu a dĺžky sezóny. Do horských stredísk Jasná Nízke Tatry a Vysoké Tatry prišlo spolu 1,089 milióna návštevníkov (osobo-dní), oproti 899 tisícom vlani. Do poľského strediska SON prišlo počas prvej sezóny od akvizície strediska Spoločnosťou 150 tisíc návštevníkov. Aquapark Tatralandia za pozorované obdobie zaznamenal 6,3% nárast návštevnosti na celkových 223 tisíc. Priemerná tržba na návštevníka v Horských strediskách klesla o 0,5%, a to len pri elektronickom predaji skipasov, kvôli faktu, že počet osobodní predaných cez program GOPASS za výhodnejšie ceny sa strojnásobil. V Aquaparku priemerná tržba klesla o 7,4% kvôli zvýšenému uplatňovaniu zľavových kupónov, v Reštauračných zariadeniach na svahu zákazník v priemere minul o 12,3% viac a Športové služby & obchody vykázali vyššie výdavky na návštevníka o 2,5%.
Hotelový segment posilnil celkové výnosy s rastom 8,5% na 9,4 mil. EUR hlavne vďaka zvýšenej priemernej cene na úrovni hotelového portfólia o 2,8% a obsadenosti o 4,1 percentuálneho bodu. Úspech hotelového segmentu je tiež výsledkom efektívneho marketingu a predaja a zamerania sa na verných klientov. K výsledkom tiež prispela maximálna obsadenosť hotelov hlavne vo vrcholových termínoch, ako obdobie Nového roka a zlatý týždeň (24.12.-6.1.) a celkovo dlhšia zimná sezóna ako vlani.
EBITDA medziročne vzrástla o 38,9% na 15,4 mil. EUR. K rastu EBITDA prispel aj efektívny manažment hotelov a prevádzok a stabilné prevádzkové, prevažne fixné, náklady. Čistý zisk dosiahol nárast 35,8% na celkových 3,8 mil. EUR. Zisk na akciu bol 0,56 EUR.
Do konca roka 2014/15 predstavenstvo očakáva naplnenie finančného plánu, t.j. rast výnosov o 10,3% na 62,1 mil. EUR a EBITDA na úrovni 21,1 mil. EUR, bez vplyvu novo získaného Sliezskeho zábavného parku, ktorý však prispel k diverzifikácii business modelu TMR. Výsledky TMR do konca finančného roka 2014/15, t.j. do 31. októbra 2015, budú závisieť hlavne od letnej sezóny v horských strediskách, v Aquaparku Tatralandia a v hoteloch TMR.
Podrobnejšie výsledky sú k dispozícii na http://tmr.sk/pre-investorov/financne-informacie/. Vybrané konsolidované výsledky neauditované (IFRS)
Prosím čakajte