Krajské kolo súťaže SuperTrieda v Trnave
Termín:22. 6. 2015
Popis:Jubilejný 10.-ty ročník SuperTriedy sa uskutočnil na pôde Modelovej školy SuperTriedy pre Trnavský kraj.

Hostiteľská Anglicko/Slovenská Bilingválna Škola BESST v Trnave uvítala 7 škôl z okresu.

 

Do súťaže s originálnym názvom Trnavský Festival SuperTriedy boli prihlásené materské, základné aj stredné školy z Trnavského kraja.


Jednotlivé ocenenia v jednotlivých kategóriách si odniesli školy:
ZŠ Dolné Orešany
ZŠ Červeník
SZŠ BESST, Limbová, Trnava
ZŠ s MŠ Andreja Kubinu, Trnava
Gymnázium J.Hollého, Trnava - cena za filmovú tvorbu
Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Limbová, Trnava

 

Trnavského Festivalu SuperTriedy sa zúčastnili aj materské školy nesúťažne: SMŠ BESST v Trnave a Základná škola s materskou školou A. Kubinu v Trnave.

 

dsc0717-r383_res.jpg

 


"Všetky deti, ktoré sa zapojili do súťaže sú víťazi," povedal p. Zaťko, koordinátor projektu.
Do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 22.6.2015 v Bratislave postúpili druháci Súkromnej základnej školy BESST v Trnave s predstavením o prírode na tému: Čo by na to povedala príroda?


dsc0848-r969_res.jpg


Projekt cestou tvorivých aktivít integruje jednotlivcov z rôznych sociálnych, spoločenských, rasových a náboženských vrstiev, skupín a vyznaní. Psychológmi je SuperTrieda hodnotená ako prevencia voči šikane; je súťažou triednych kolektívov základných a stredných škôl v tvorbe vlastných umeleckých hudobno-dramatických a filmových útvarov.

 

Témou na tento rok sú myšlienky: Čo by na to povedala príroda? alebo SuperTrieda nie je žiadna veda.

 

Novinkou je výtvarná súťaž v maľovaní veľkoplošného plagátu na vyššie spomínané témy. Trieda spolu maľuje plagát (200x130 cm) a jej fotografia bude súťažiť v celoslovenskom hlasovaní na Facebooku SuperTriedy/SuperClass o titul Billboard SuperTriedy 2015. Víťazný plagát bude inštalovaný v centre mesta Bratislavy. Zo všetkých plagátov sa v Bratislave uskutoční vernisáž.

 

dsc0835-r203_res.jpg

 


SuperTrieda


Vyhlasovateľom súťaže je MŠ SR, organizátorom OZ SuperTrieda, partnermi projektu sú Zastúpenie EK v SR a Slovenský výbor pre UNICEF. Projekt sa stal oficiálnou a odporúčanou súčasťou osnov umeleckých predmetov v školách. SuperClass prebrali aj školy v zahraničí a získal niekoľko európskych ocenení, aj titul Good Practice Model of European Educational Network.

 

trnavsky-festival-supertriedy-2015-r328_res.jpg

Prosím čakajte