Moyzesovo kvarteto oslávi štyridsaťročné jubileum novým albumom
Termín:14. 5. 2015
Popis:Štyri desaťročia. Moyzesovo kvarteto, jedno z najznámejších komorných zoskupení na Slovensku, oslavuje významné jubileum. Samozrejme najmä hudbou.

Okrem slávnostného koncertu v Slovenskej filharmónii (19.5. – 19:00 – Malá sála SF) sa tak obdivovatelia vážnej hudby môžu tešiť aj z nového albumu Moyzes Quartet – String Quartets. Nahrávka s výraznou dramaturgiou, ktorá pozostáva z diel piatich slovenských skladateľov, vychádza vo vydavateľstve Hudobný fond.

 

moyzesovo-kvarteto.jpg


Alexander Moyzes, Ján Cikker, Ladislava Burlas, Dušan Martinček a Roman Berger. Päť skladateľských osobností, päť dôležitých pilierov v štyridsaťročnej histórii Moyzesovho kvarteta. „Podľa nás je to veľmi dobrý výber slovenských skladateľov, ktorí nás inšpirovali počas celého nášho pôsobenia,“ dodáva k dramaturgii novinky Moyzes Quartet – String Quartets violončelista Ján Slávik. 2. sláčikové kvarteto Alexandra Moyzesa vzniklo v období nasýtenom pocitmi neistoty a strachu, panujúcich v spoločnosti vtedajšieho Československa. Invázia vojsk krajín Varšavskej zmluvy v roku 1968 začala postupne deštruovať stabilný systém a ohrozovala umeleckú tvorbu vo všetkých sférach. Na druhej strane však strata stability a perspektív nútila bystrých autorov ponúkať obranný systém v podobe silných diel. Moyzes napísal 2. sláčikové kvarteto v roku 1969, pričom paralelne pracoval na odbojnej 8. symfónii. Atmosféra obidvoch diel je nepriamo ovplyvnená traumou z hrozivých udalostí. Ján Cikker sa skladbou Domovina venovanej zostave štyroch sláčikových nástrojov efektne a poeticky rozlúčil s komornou tvorbou. Na vrchole kariéry ubral z nasadenia drámy a zaoberal sa reflexiami a melancholickejšími námetmi. Skladba Domovina pochádza z roku 1986. Tvorivý profil Ladislava Burlasa zaujme univerzalizmom. Je vynikajúcim autorom, inšpiratívnym pedagógom, rozhľadeným muzikológom s interpretačnými skúsenosťami. V štýle Bélu Bartóka sa mu podarilo vytvoriť presvedčivú fúziu spomínaného etnického média s modernistickými trendmi. Navonok znie Burlas výbojne a smelo, táto hudba je však regulovaná celkom prirodzeným poriadkom. 3. kvarteto z roku 1977 pripomína silou hlbinnej expresivity Dmitrija Šostakoviča a jeho “existenciálny“ výklad sveta.
Dušan Martinček ako jeden z prvých hudobníkov na Slovensku zaregistroval nápor hudby Astora Piazzollu. Vzťah k tradičným postulátom hudobnej kompozície sa prejavoval aj v jeho zrelej tvorbe. Na svojom jedinom Sláčikovom kvartete pracoval pomerne dlho. Skladba vznikala v niekoľkých fázach tri roky (1982 – 1985). Okrem iného na nej zaujme hľadanie rovnováhy medzi tým “čo bolo“ a tým “čo je“. Roman Berger prispieva do diania na Slovensku múdrosťou filozofa, matematika, mytológa, etika. Každé jeho dielo teda nie je ani tak objektom pre výskum “hudobno-teoretický“, ale problémom prináležiacim do mysle mudrca. Sláčikové kvarteto Korczak in memoriam – Fragmenty z roku 2000 je už za rámcom tradičného konceptu sláčikového kvarteta. Berger si sugestívnym Korczak in memoriam uctil pamiatku slávneho poľského židovského literáta, pediatra a pedagóga. Korczak zahynul vo vyhladzovacom tábore v roku 1942. V roku 2000 mu Roman Berger postavil pôsobivú panychídu. Opäť je to teda prejav výrazne etického prístupu k tvorbe a naplno vystihuje tento neobvyklý skladateľský profil. Uvádza k nahratým dielam autor textu v booklete CD, Igor Javorský.


Novinka vydavateľstva Hudobný fond je originálnou poctou dôležitému komornému zoskupeniu. Štyri desaťročia Moyzesovho kvarteta môžete osláviť “na vlastné uši“
19. mája v Malej sále Slovenskej filharmónie. Na koncerte sa kvarteto predstaví aj za asistencie hudobne spriaznených hostí. Prezentácia nového albumu Moyzes Quartet – String Quartets sa bude konať pred samotným koncertom, o 18:30 vo foyer Slovenskej filharmónie.


Videovizitka albumu Moyzes Quartet – String Quartets:


https://www.youtube.com/watch?v=j4GZookye24

 

 

FB profil vydavateľstva Hudobný fond:


https://www.facebook.com/hudobnyfond.sk

 

Prosím čakajte