Premiéra historickej slávnosti Žigmundov jarmok na Zámku Vígľaš
Termín:28. 4. 2015
Popis:Na Zámku Vígľaš bude v nedeľu 3. mája vládnuť atmosféra stredoveku.

Vrátime sa do obdobia vlády uhorského a neskôr českého kráľa a
rímsko-nemeckého cisára Žigmunda Luxemburského (1368-1437), ktorý pôsobil
aj na Vígľašskom panstve. Podujatie je vhodné pre záujemcov o dejiny
vrcholného stredoveku, ale aj pre rodiny s deťmi. Pre deti je
pripravené popoludňajšie predstavenie klauna so žonglérskym vystúpením, ako aj rytierske
atrakcie. Návštevníci ocenia nielen dobové prostredie hotela, ale aj zaujímavý  sprievodný
program s tradičnými remeselnými výrobkami od regionálnych umelcov.


grandviglas-recepcia3.jpg


Marketingový riaditeľ hotela Branislav Lupták k tomu hovorí: „Slávnosť sa
bude konať od 10.00 do 17.00 hod., prehliadky zámku sa organizujú v časoch
11.00, 12.30, 14.00 a 15.30 hod. Po nich nasleduje sokoliarke
vystúpenie skupiny BIATEC a šermiarsky súboj dvorných rytierov. Návštevníci si môžu vyskúšať
lukostreľbu, zakúpiť si  tradičné remeselné výrobky, ako ručne vyrábané
šperky, fujary a píšťalky, výrobky z kože, kapsy, výrobky z dreva.
V stánkoch nájdu aj zdobené medovníky, cukrovú vatu a balóny. Zaujímavosťou
je vojenský stanový tábor umiestnený v lese pri zámku. V historickej
kuchyni návštevníci uvidia prípravu dobových placiek, variť budeme divinové
ragú určené na predaj a občerstviť sa môžu v hradnej kaviarni alebo priamo
na nádvorí grilovanými špecialitami. Atmosféru dotvorí živá ľudová
hudba. Pozývame týmto na zámok širokú verejnosť z blízkeho aj širšieho okolia. Vstupné je
pre deti od 6-15 rokov 3 eurá, pre mládež a dospelých 5 eur a zahŕňa
program, všetky vystúpenia ako aj prehliadku zámku.“

Kráľ Žigmund dal prestavať pôvodne hradné sídlo kráľa Ľudovíta I. na
poľovnícky zámok. Vzal si za manželku Máriu – dcéru kráľa Ľudovíta I.
z rodu Anjou. Po nešťastnom páde kráľovnej Márie z koňa, ovdovel. Jeho
druhou manželkou sa stala kráľovná Barbara Celjská, s ktorou založil v roku
1408 rytiersky „Rád draka.“ Prijímajú svojich prívržencov a panovníkov
a vytvárajú s nimi elitné spoločenstvo na ochranu kresťanstva voči
Turkom. Zámok Vígľaš sa stáva miestom stretnutí členov tohto rádu ako významných
spojencov kráľa. Kráľ daroval neskôr zámok do správy kráľovnej Barbary,
ktorá vlastnila cca 30 veľkopanstiev, čo predstavovalo polovicu ich
kráľovského majetku. Najvýznamnejším diplomatickým úspechom kráľa bolo
odstránenie pápežskej schizmy, ktorá trvala od roku 1378. Žigmund pochopil
cisárske poslanie a zorganizoval i viedol koncil v Kostnici (1414-1418).
Jeho výsledkom bola voľba nového pápeža, prijateľného pre všetky národy.
Nedokázal však zabrániť upáleniu českého reformátora Jána Husa. Heraldické
atribúty Žigmunda  so zbraňami z obdobia vrcholného stredoveku, tzv.
nemeckej zbroje, sú umiestnené vo Veľkej rytierskej sále.

Malá a Veľká rytierska sála s kaplnkou sú vhodné pre spoločenské podujatia,
ceremónie a tiež cirkevné obrady. Boli nanovo postavené podľa pôvodných
dokumentov, ktoré sa zachovali v Budapeštianskom archíve.  V zámockej
kaplnke sv. Michala Archanjela sa zas pravidelne konajú bohoslužby pre
veriacich pravoslávnej, gréckokatolíckej, evanjelickej, starokatolíckej
a rímskokatolíckej cirkvi. Najbližšia bohoslužba pre pravoslávnych
veriacich sa bude konať 10. mája 2015 o 10:00 hod.

Viac informácií je na www.grandviglas.com

Rezervácie: 045 5245795-96, recepcia@grandviglas.com

Prosím čakajte