TMR kupuje Sliezsky zábavný park
Termín:15. 4. 2015
Popis:Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. vyhlásila 14. apríla 2015, že sa definitívne dohodla na prevzatí 75% podielu v Sliezskom zábavnom parku od poľskej spoločnosti WPKiW S.A.

TMR sa zaväzuje
investovať do modernizácie parku 120 mil. PLN (30 mil. EUR) v priebehu piatich
rokov. Od 1. mája 2015 začína TMR prevádzkovať Śląskie Wesołe Miasteczko pri poľskom
meste Chorzów.

Po mesiacoch rokovaní sa predstavenstvo TMR definitívne dohodlo s poľskou
spoločnosťou WPKiW S.A., vlastniacou Sliezsky zábavný park (Śląskie Wesołe
Miasteczko) pri poľskom Chorzówe na vstupe TMR ako strategického investora do
projektu modernizácie parku a 14. apríla 2015 podpísalo s predstavenstvom
spoločnosti WPKiW S.A., ktorá patrí pod sliezsku miestnu samosprávu záväznú dohodu.
TMR vstupuje do novej účelovo založenej spoločnosti (SPV), ktorá bude park vlastniť
a prevádzkovať. TMR získa v SPV 75% podiel za 30 mil. PLN a zároveň manažérsku
kontrolu, zvyšný 25% podiel bude mať v SPV predávajúca spoločnosť WPKiW S.A.

"V najväčšom a najstaršom poľskom zábavnom parku s bohatou históriou vyrástlo
niekoľko generácii Poliakov. Park je lokalizovaný v srdci zelenej oázy, ktorá je
trikrát väčšia ako Central Park v New Yorku. Rozloha Sliezskeho zábavného parku je
porovnateľná so stredne veľkými lunaparkami v západnej Európe. Naša spoločnosť je
top subjektom v oblasti cestovného ruchu a má dlhoročné skúsenosti s prevádzkovaním
horských stredísk a aquaparku, zároveň má skúsenosti s revitalizáciou pôvodných
historických tatranských stredísk, rovnako s akvizíciami a ich expanziou akou je
Aquapark Tatralandia. Verím, že práve TMR vráti Sliezskemu zábavnému parku stratený
lesk a zašlú slávu a aj vďaka stabilnému prístupu ku kapitálu, bude zo zábavného
parku moderné stredisko, ktoré naplní očakávania Poliakov. Som presvedčený, že
vstupom TMR do tohto projektu sa oživí turistický ruch v regióne a otvorí sa nová
kapitola zábavných parkov v strednej Európe", komentoval akvizíciu Bohuš Hlavatý,
predseda predstavenstva a CEO TMR.

podpisanie-dohody-14-4-2015-tmr-a-slaskie-wesole-miasteczko.jpg
TMR sa zaväzuje investovať do projektu modernizácie zábavného parku 120 mil. PLN (30
mil. EUR) v priebehu piatich rokov. Následne po úspešnom zrealizovaní investičného
plánu po piatich rokoch bude môcť TMR využiť opciu na odkúpenie zvyšného 25% podielu
od WPKiW S.A. Vstup TMR ako strategického investora do projektu Sliezskeho zábavného
parku podliehal schváleniu dozornou radou WPKiW S.A, vedenia kraja, dotknutými
vlastníkmi a poslancami krajského zastupiteľstva. Päťročný investičný plán
modernizácie zábavného parku s predpokladaným rozpočtom 120 mil. PLN po vstupe TMR
okrem iného zahŕňa implementáciu novej tematiky a dizajnu, kúpu nových atrakcií,
zveľadenie zelených častí, chodníkov a vstupnej haly, vybudovanie F&B prevádzok,
rozšírenie parkovísk a modernizáciu ďalšej infraštruktúry. Poľský manažment
zábavného parku začal v septembri minulého roka hľadať investora na modernizáciu.
Spoločnosť TMR bola vybraná pre odbornosť v manažovaní horských stredísk vo
Vysokých, Nízkych Tatrách a Aquaparku Tatralandia a pre bohaté skúsenosti s vedením,
modernizáciou a napredovaním svojich stredísk.

Sliezsky zábavný park pri poľskom meste Chorzów je najväčším a najstarším parkom v
Poľsku. Bol uvedený do prevádzky v roku 1959. Jeho rozloha je 26 ha. Park sa
nachádza v hornosliezskej priemyselnej aglomerácii s unikátnou "oázou zelene"
Sliezskeho parku (Park Śląski). Najväčšou atrakciou lunaparku sú lietadlá zavesené
na 45 m vysokej veži. Od roku 1985 je v prevádzke tzv. ruské koleso, z ktorého je
výhľad na celé Sliezsko. V roku 2007 pribudla parku 21 metrová horská dráha, v
areáli je 50 atrakcií. Park ročne navštívi priemerne 200 tis. návštevníkov.

Prosím čakajte