TMR s rastom 18,1% v prvom kvartáli 2014/15
Termín:22. 3. 2015
Popis:Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) ukončila prvý kvartál 2014/15 s výnosmi 18,0 milióna EUR a s rastom 18,1%.

tatry-resorts.jpg
TMR dnes zverejnila priebežné hospodárske výsledky za prvý kvartál finančného roka 2014/15 – obdobie od 1. novembra 2014 do 31. januára 2015. Za dané obdobie TMR vykázalo výnosy 18,0 mil. EUR, čo je 18,1% medziročný rast a zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) vo výške 5,5 mil. EUR, nárast o 86,8%. „Prvú polovicu zimnej sezóny 2014/15 máme úspešne za sebou. Na rozdiel od minulého roka nám v sledovanom období prialo počasie vhodné pre zimné športy. Zimnú sezónu sme odštartovali už 5. – 6. decembra, pričom zasnežovať sme začali 21. novembra. Počas vrcholových termínov Nového roka a cez zlatý týždeň sa nám podarilo vyťažiť naše hotely na maximum, aj napriek poklesu rusky hovoriacich klientov. Na základe pretrvávajúcich priaznivých podmienok v horských strediskách predpokladáme dlhú a úspešnú zimnú sezónu.“ komentoval výsledky Bohuš Hlavatý, CEO a predseda predstavenstva TMR. Úspešnú prvú polovicu zimnej sezóny možno pripísať výborným lyžiarskym podmienkam a modernej vybavenosti horských stredísk, ktoré prilákali o 26,6% viac lyžiarov ako v rovnakom období vlani. Výdavky na klienta v horských strediskách tiež vzrástli medziročne o 2,5%. K rastu tržieb prispela aj akvizícia strediska SON v Poľsku. Počas vrcholových termínov Nového roka a zlatého týždňa zaznamenali hotely TMR maximálnu vyťaženosť, čo prispelo k zvýšeniu priemernej obsadenosti o 3,8 percentuálneho bodu, ako aj priemernej dennej ceny za izbu o 2,9%. Väčšina segmentov a subsegmentov TMR zaznamenala nárasty výnosov: Horské strediská (+24,1%), Reštauračné zariadenia (+18,0%), Športové služby a obchody (+30,6%), Aquapark (-14,5%) a Hotely (+15,5%). Vďaka zefektívneniu manažmentu prevádzok a hotelov a vďaka stabilným fixným nákladom spojeným so zasnežovaním a prevádzkou lanoviek sa prevádzkový zisk pred odpismi (EBITDA) zvýšil o 86,8% a prevádzková rentabilita o 11,3 percentuálneho bodu na 30,6%. Podrobnejší opis výsledkov za 1. kvartál 2014/15 je k dispozícii na http://tmr.sk/pre-investorov/financne-informacie/. Hlavné prevádzkové výsledky Výnosy EBITDA v €'000 1Q 2014/15 1Q 2013/14 Zmena r/r (%) 1Q 2014/15 1Q 2013/14 Zmena r/r (%) Hory & Aquapark 13 004 10 899 19,3% 3 877 1 991 94,7% Horské strediská 8 608 6 936 24,1% 2 697 1 050 156,9% Aquapark 1 039 1 216 -14,5% 261 372 -29,9% Reštauračné zariadenia 2 150 1 823 18,0% 615 308 99,8% Športové služby & obchody 1 207 924 30,6% 304 261 16,3% Hotely 4 824 4 176 15,5% 1 555 872 78,2% Realitné projekty 166 160 3,6% 69 81 -14,5% Celkom 17 994 15 235 18,1% 5 501 2 944 86,8%
Prosím čakajte