Sopranistka Eva Šušková prichádza s novinkou secret VOICE
Termín:19. 3. 2015
Popis:Originálny album so žánrovým presahom. Taká je nahrávka secret VOICE vyhľadávanej interpretky súčasnej vokálnej tvorby Evy Šuškovej.

Ľudský hlas ako hlavný komunikačný prostriedok s poslucháčom. Odvážnemu konceptu uznávanej umelkyne predchádzala dlhoročná príprava, starostlivý výber materiálu a intenzívna spolupráca so slovenskými skladateľmi. Výsledkom je nahrávka, ktorá si zaslúži pozornosť vnímavého poslucháča. Album Eva Šušková – secret VOICE vychádza vo vydavateľstve Hudobný fond.


eva-suskova-photo-martina-zuzana-simkovicova.jpg

V marci v roku 2010, pri prvom uvedení môjho projektu secret VOICE, ma úprimne zaskočil prienik do celkom novej umeleckej dimenzie. Vďaka tomu už piaty rok vedome i spontánne objavujem skladby odhaľujúce tajomstvá ľudského hlasu. Odkrývajú sa najmä v momentoch, keď je hlas celkom obnažený, ale i v súznení s inštrumentálnym partnerom melodického charakteru,” opisuje vznik projektu Eva Šušková. Objavovanie nových hlasových polôh, snaha o sugestívnu interpretáciu a talentovaní hostia. Album secret VOICE je na slovenskom hudobnom trhu skutočným unikátom. „Na tento album som vybrala skladby slovenských skladateľov rôznych generácii. Dochádza k prelínaniu viacerých paralel, ktoré medzi sebou "nebojujú", skôr vytvárajú kompaktný zvukový celok, prechádzajúci rozmanitými náladami. Sú tu skladby staršieho dáta i novšie kompozície, ktoré vznikli na môj podnet,” dodáva k charakteru nahrávky Šušková. Iris Szeghy, Viera Janárčeková, Ilja Zeljenka, Tomáš Boroš, Ivan Buffa, Lucia Koňakovská a Martin Burlas. Oceňovaná slovenská sopranistka vybrala do dramaturgie projektu pozoruhodný zoznam domácich skladateľov. Každý z nich narába so svojským skladateľským prístupom, spoločným menovateľom však v tomto prípade zostáva ľudský hlas. Šušková sa vydala na náročnú cestu spoznávania vlastných interpretačných možností. Na nahrávke secret VOICE jej pri tom asistovali nemenej zaujímaví hostia. Flautistka Andrea Mosorjaková, bass klarinetista Branislav Dugovič a vibrafonista Dalibor Kocián. „Perkusívne nástroje boli prvými sprievodcami vokálneho prejavu a ich naturálnosť v nás opakovane vyvoláva emócie od nostalgie, smútku, až po eufóriu a vášeň. V kombinácii s nimi sa prekvapivo rozširuje plejáda výrazových polôh ľudského hlasu, čím dochádza k prekračovaniu hraníc zaužívaných predstáv o podobách "klasického" spievania,” vysvetľuje výber sprievodných nástrojov Eva Šušková. Album secret VOICE vznikal pod produkčným dohľadom Róberta Pospiša a Martina Sillaya zo štúdia Real Music House.


Hudba "bez slov", s fragmentmi textov, či inšpirácie slovenským folklórom. Hudba meditatívneho charakteru, i skvostné, rozmarné zvukové hračky. Album secret VOICE je hudobnou udalosťou, ktorá vás strhne pestrofarebnosťou nálad a hlasových polôh autorky projektu. Prekvapivý "elektronický" záver v podobe skladby Chlad pomáha od Martina Burlasa je jasným vykročením do nového hudobného sveta Evy Šuškovej. Novinka secret VOICE vychádza vo vydavateľstve Hudobný fond. Na pôde vydavateľstva (Medená 29, Bratislava) ju 7. apríla o 17 hodine slávnostne pokrstí skladateľ Daniel Matej.


Videovizitka albumu Eva Šušková – secret VOICE:


https://www.youtube.com/watch?v=rfBZRGQhzJE


FB profil vydavateľstva Hudobný fond:


https://www.facebook.com/hudobnyfond.sk


Zdroj


Hudobný fond


www.hf.sk


www.musicaslovaca.sk

 

Prosím čakajte