BTLka hrdým partnerom EventEXPO!
Termín:2. 12. 2014
Popis:Vo februári 2015 sa zrealizuje už 3. ročník veľtrhu EventEXPO. Záštitu nad ním prevzala asociácia slovenských eventových agentúr BTLka.

25. februára 2015 sa uskutoční už 3. ročník eventového veľtrhu EventEXPO. Veľtrh je určený pre poskytovateľov eventových služieb a organizátorov eventov. Aj v tomto ročníku bude zameraný najmä na npredstavenie noviniek a trnedov v oblasti eventov. Veľtrh sa uskutoční v rozšírených priestoroch Rafinery Gallery.

Prečo EventEXPO?

1. EventEXPO vám pomôže lepšie sa orientovať vo „svete eventov".
2. Event marketing je jedným z kľúčových nástrojov v strategickej, marketingovej komunikácii. Eventový sektor nadobudol významné postavenie a dôležitosť, preto mu venujeme patričnú pozornosť!


Ciele EventEXPO

1. Vytvoriť z EventEXPO platformu širokej ponuky eventových služiebm, kreatívnych ponúk a nových trendov z event marketingu.
2. Systematicky zoskupiť a predstaviť ponuku subjektov z eventového sektoru na Slovensku, ale i v zahraničí (Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, Poľsko, a i.).
3. Zefektívniť komunikáciu, a tak podporiť dynamický rozvoj eventového sektoru.


EventEXPO je určený najmä pre:

1. marketingových odborníkov, event manažérov
2. vystavovateľov z odbornej verejnosti: zástupcov hostelov, reštaurácií, umelcov, moderátorov, cateringových a rentalových spoločnsotí a iných dodávateľov eventových služieb
3. potencionálnych klientov, partnerov, zástupcov spoločností
4. študentov, nadšencov event marketingu

... jednoducho pre všetkých z oblasti organizácie eventov.


Rozšírený priestor pre EventEXPO 2015

Tretí ročník veľtrhu EventEXPO 2015 sa uskutoční v priestoroch Refinery Gallery, rozšírený o Sektor B.

rafinery-gallery.jpg

Predchádzajúce ročníky veľtrhu EventEXPO

9. novembra 2011 sa v Bratislave, v Sklade č. 7 uskutočnil prvý ročník eventového veľtrhu EventEXPO 2011. Veľtrh EventEXPO sa odprezentoval ako úspešný projekt, ktorý na Slovensku chýbal.
Ponuku 128 vystavujúcich subjektov zo 6 krajín si prišlo pozrieť viac ako 1000 návštevníkov.


Po úspešne uvedenom prvom ročníku EventEXPO 2011 sa 20. februára 2013 uskutočnil druhý ročník eventového veľtrhu EventEXPO 2013. Veľtrh EventEXPO 2013 sa uskutočnil v priestoroch Refinery Gallery v Bratislave. Jeho cieľom bolo predstaviť nielen novinky a trendy v eventoch ale tiež predstaviť ponuky eventových dodávateľov s čo najobsiahlejšou škálou eventových ponúk. Veľtrhu sa zúčastnilo 135 vystavovateľov a navštívilo ho viac ako 1000 návštevníkov.


Fotodokumentáciu z oboch ročníkov veľtrhu EventEXPO si pozrite tu.

Viac informácií o veľtrhu získate tu.

Prosím čakajte