Slovenská pošta vydala známku „90. výročie konania Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach“
Termín:6. 10. 2014
Popis:Slovenská pošta, a. s., (ďalej SP, a. s.) vydala 5. 10. 2014 poštovú známku „90. výročie konania Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach“ s nominálnou hodnotou 0,45 €.

znamka-0.pngMotívom poštovej známky sú siluety bežcov rôznych národností v tvare pamätného výročia číslice 90.

Známku s rozmermi 30 × 30 mm vytlačila technikou ofsetu tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.

Na obálke prvého dňa (FDC), ktorá vyšla spolu so známkou v rovnaký deň, je zobrazená silueta Dómu sv. Alžbety v Košiciach s bežcami utekajúcimi do cieľa. Na FDC pečiatke je logo Medzinárodného maratónu mieru a na Pamätnom liste vydanom pri tejto príležitosti mapa Košíc s vyznačenou trasou maratónu a príležitostnou poštovou pečiatkou. Sprievodné filatelistické produkty vytlačila tlačiareň Kasico, a. s., technikou ofsetu.

Autorom výtvarného návrhu známky ako aj FDC návrhu a FDC pečiatky je Mgr. art. Peter Uchnár.

Maratón v Košiciach - sa zrodil z nadšenia a entuziazmu jeho zakladateľov v roku 1924,  tesne po ich návrate z olympijských hier v Paríži. Medzinárodná asociácia maratónskych a cestných behov AIMS mu udelila oficiálny titul „Najstarší maratón v Európe“. Počas celej histórie maratónu sa na jeho štart postavili desaťtisíce športovcov z celého sveta, medzi nimi i olympijskí šampióni Juan Carlos Zabala, Abebe Bikila, Waldemar Cierpinski, Mamo Wolde a mnoho ďalších atlétov. Mená tých, ktorí v Košiciach zvíťazili, sú navždy zvečnené v bronze pod historickým nápisom Nenikhkamen − Zvíťazili sme na pylóne Sochy maratónskeho bežca, ktorá je unikátnym symbolom maratónskeho behu v Košiciach. Veľkým športovým a diplomatickým úspechom skončili  aj 6. IAAF Majstrovstvá sveta v polmaratóne organizované v Košiciach v roku 1997, ktoré Medzinárodná asociácia atletických federácií IAAF označila za najlepšie  vo svojej histórii. Rovnako tomu bolo aj v roku 1999, keď Košice hostili  12. Svetový kongres Medzinárodnej asociácie maratónskych a cestných behov AIMS. Medzinárodný maratón mieru v Košiciach, najvýznamnejšie atletické podujatie na Slovensku, je tradičným športovým a spoločenským podujatím, ktoré už deväť desaťročí púta pozornosť na celom svete, reprezentuje um, invenčnosť a odhodlanie ľudí, ktorí ho založili i tých, ktorí toto ušľachtilé posolstvo a ideu nenechali nikdy zaniknúť.

Prosím čakajte