BTLka má zastúpenie medzi speakrami na Global Event.ru Forum
Termín:18. 9. 2014
Popis:Štefan Kozák, ex-predseda BTL komunikačnej asociácie, sa práve nachádza v ruskom St. Petrohrade, kde sa zúčastní medzinárodnej konferencie Global Event.ru Forum.

BTL komunikačná asociácia urobila za ostatný rok svojej existencie veľké kroky smerom k väčšej poznateľnosti nielen doma, ale aj v zahraničí. Nemalou mierou k tomu prispel jej dnes už bývalý predseda Štefan Kozák, ktorý sa sústredil na rozšírenie povedomia o asociácii v medzinárodnom merítku. Jedným z výsledkov tejto jeho práce je aj pozvanie byť jedným zo speakrov na medzinárodnom Global Event.ru Forum v ruskom St. Petrohrade. Kozák tam bude v rámci diskusných workshopov hovoriť o aktuálnom statuse live marketingu v Slovenskej a Českej republike. Z pozície speakra bude prezentovať teambuildingový projekt agentúry Creative Pro, ktorej je managing directorom. Projekt s názvom Creative FilmBuilding/CorSo Story bol realizovaný pre klienta Swiss Re Europe S.A., Slovakia a ktorý sa stal víťazom v minulom ročníku European Best Event Awards v kategórii Incentive/TeamBuilding.

kozak-stefan.jpg“Veľmi sa teším, že mám možnosť prezentovať nielen našu agentúru, ale najmä BTL komunikačnú asociáciu aj na tomto fóre,” povedal Štefan Kozák, “Tým, že som ukončil svoje predsedníctvo, moja práca pre BTLka nekončí a naďalej sa mienim zasadzovať za jej propagáciu a prezentáciu doma aj v zahraničí.” víťazom v minulom ročníku European Best Event Awards v kategórii Incentive/TeamBuilding.

Šíreniu povedomia o BTL komunikačnej asociácii v zahraničí sa teší aj jej aktuálna predsedníčka, Andrea Skočeková:andrea-skocekova-foto.jpg “Účelom Global Event.ru Forum je priniesť inšpiráciu, vzdelanie a nové kontakty či partnerstvá účastníkom. Teším sa a verím, že na našom najbližšom stretnutí nám bude najmä tie inšpirácie z Ruska Štefan prezentovať, aj to je účelom BTL platformy, ktorú sme pred vyše 3 rokmi na Slovensku založili a ktorá, myslím si, slušnými krokmi neustále napreduje - a vďaka nej celý slovenský eventový trh.”

Viac informácií nájdete tu: http://forum.event.ru.

Prosím čakajte